De V&D-aanpak

De zorg – zowel de cure als de care – wordt onder druk gezet door zijn omgeving. De tarieven moeten omlaag, en dus moeten we bezuinigen. Toch?

 

Het punt is alleen dat bezuinigen in de regel niet leidt tot bezuinigingen. Bijna altijd leidt het tot verplaatsing van de kosten. De bezuiniging van de één leidt tot extra kosten van de ander. Een afdeling kiest voor het 80/20-principe, alle afwijkingen worden er niet meer afgehandeld. Die melden zich dus ergens anders in de organisatie. Door de bezuinigingen ontstaan er wachtlijsten en wachtrijen en die kosten natuurlijk ook gewoon geld. Strakke processen leiden tot hoger ziekteverzuim van vakmensen, en zo zijn er meer consequenties te noemen.

 

Bezuinigen leidt zelden tot bezuinigingen, maar kwaliteitsverbetering wel. Als we alles (?) in één keer goed doen, dan besparen we heel veel geld. En als we ook nog eens elke keer meteen de goede dingen doen, dan besparen we helemaal veel. Als je wil bezuinigen, dan moet je (nog meer?) sturen op kwaliteit. Denk aan Lean.

 

Maar eigenlijk is het nog veel fundamenteler. Klanten gaan naar de Action, de H&M en de Primark, omdat die heel goedkoop zijn. En denk je dat die de hele dag bezuinigen? Welnee! Die hebben flink geïnvesteerd om dat voor elkaar te krijgen. Die hebben een visie ontwikkeld en die visie hebben ze rücksichtslos uitgevoerd. En natuurlijk hebben ze als gevolg daarvan een heleboel kosten bespaard en zijn ze heel erg kostenbewust. Maar ze hebben niet bezuinigd.

 

Als we in de zorg lagere tarieven willen bewerkstelligen, dan moeten we niet gaan bezuinigen. Dat helpt niet. Als we lagere tarieven willen hanteren, dan moeten we visie hebben. Hoe ziet onze ‘supply chain’ eruit? Welke kwaliteit willen en kunnen we leveren, tegen welke prijs? Hoe draagt iedere afdeling en iedere medewerker bij aan het leveren van die kwaliteit/prijs-verhouding? Bezuinigen kan nooit het hele plan zijn. Dat werkt niet.

 

Lagere tarieven vergen een heuse strategie. Met een heldere visie, maar ook met een centrale visie: zo gaan we het doen! Met centraal beleid, centrale besturing en centrale besluitvorming. Gebaseerd op heldere principes, die voortdurend worden toegepast. Strategie-executie is de kritieke succesfactor: kort-cyclisch sturen. Beleid geldt voor iedereen en wordt afgedwongen. We hebben een doeltreffend veranderportfolio. We verhogen de budgetten voor IT ingrijpend, want IT is een belangrijk hulpmiddel. En we sturen op het proces, de keten en/of de ‘klantreis’. We geven vakmensen de ruimte om hun vak uit te oefenen, maar wel binnen procesgrenzen. Er is geen plaats meer voor afdelingen met een eigen werkwijze of voor maatschapjes, die zich niet aan de standaards willen houden.

 

Bezuinigen werkt werkelijk nooit, maar als je echt lagere tarieven wilt kunnen hanteren, dan is er maar één weg:  Visionair & Doortastend.

Gerelateerde berichten...