Digitaal gewauwel

In de ICT bullshitbingo staat ‘digital’ met stip op één. Het hele idee is dat verdienmodellen veranderen: apps, big data, algoritmen en platforms genereren nieuwe economische waarde. Het punt is dat wij in ICT blijven lullen over digital als hofnarren, maar vergeten dat de CFO de koning is. Als digital uiteindelijk niet kan worden vertaald naar de resultatenrekening en de balans, bestaat het niet.

We moeten de taal leren spreken van de CFO. In ICT komen we nu niet veel verder dan gebabbel over TCO. Maar het bedrag dat bedrijven uitgeven aan ICT als percentage van hun omzet, staat haaks op de overtuiging dat je met ICT waarde kunt creëren.

Bedrijven investeren, als percentage van het bruto nationaal product, al meer in niet-fysieke activa dan fysieke, zoals fabrieken en gebouwen. Het gros van de boekhoudregels stamt uit de 19de eeuw. De vorige eeuw groeide het belang van immateriële activa op de balans: goodwill, merken en patenten. In deze 21ste eeuw wordt digital de grote aanjager van economische waarde. Tot voor kort was software iets dat je niet activeerde en afschreef. Het was sec een kostenpost. Digital komt pas op de balans als immateriële activa wanneer het een objectief bepaalde waarde heeft met een nuttige gebruiksduur, zoals software of data die als abonnement wordt verkocht.

WellDoc is een farmaceut die de succesvolle coaching app BlueStar uitbrengt voor patiënten met diabetes type 2. Het is de eerste medicinale app die is goedgekeurd door de FDA (de Amerikaanse tegenhanger van de European Medicines Agency die naar Amsterdam komt). Philips zet vol in op eHealth en daarmee digital als verdienmodel. Voor Randstad, Shell, ING, DSM en andere iconen van de BV Nederland, geldt dat digital zal leiden tot concrete waarde die zich vertaalt naar de resultatenrekening en de balans.

Het hele spel draait uiteindelijk om de knikkers. Wie de Chief Future Officer weet te raken, is de held. De tijd dat EBIT stond voor Earnings Before IT, is voorbij. Talk real money!

 

Gerelateerde berichten...

X