Een leven lang leren, waarom en hoe doe je dat eigenlijk?

Een leven lang leren

Onderzoek van TNS NIPO wees onlangs uit dat 23 procent van de Nederlanders een leven lang leren niet zo ziet zitten. En slechts 19 procent van de mensen heeft een beeld bij wat het feit dat mensen steeds ouder worden en langer werken, nu echt betekent voor ons (werkend) leven en de kennis die daarvoor nodig is.

Dat is jammer, want door snelle (technologische) ontwikkelingen veroudert onze kennis zeer snel. Een leven lang leren is geen luxe meer, maar een must. Werk aan de winkel dus als het gaat om bewustwording.

Waarschijnlijk brengen de meeste werknemers niet graag nog meer dagen per jaar door in achterafzaaltjes van middelmatige hotels zonder meetbare resultaten. Hoe het dan wel moet? Succesvol een leven lang leren kan alleen door gebruik te maken van de mogelijkheden die e-learning biedt in combinatie met social media.

Zeker voor iedereen die werkt in de IT is continue opname van nieuwe kennis essentieel. Technieken volgen elkaar in een razend tempo op, en de doorsnee IT’er moet ook steeds bredere kennis bezitten. Vroeger was je klaar als je alles wist van desktops, nu heeft iedereen mobiele devices die soms wel en soms niet in het netwerk zijn, security is geavanceerder dan ooit en alles moet naar de cloud. Hoe houd je dat allemaal bij?

Om als organisatie succesvol een leven lang leren vorm te geven, moet je een aantal randvoorwaarden invullen:

  1. Het moet betaalbaar Online trainingen zijn de enige manier om betaalbare scholing aan te bieden op de schaal die vereist is.
  2. Traditioneel leren gebeurt op een locatie buiten het bedrijf. Maar hoeveel dagen per jaar kun je weg zijn van je organisatie? Leren moet dus flexibel en on-demand kunnen en effectief zijn qua tijd. Met e-learning boek je 30 tot 40 procent tijdwinst, zo wijst onderzoek uit. Tevens leer je het effectiefst in de omgeving waarin je die praktijk ook echt toepast, dus op de werkplek.
  3. Voor een leven lang leren moet je continu, wanneer jij dat wilt toegang hebben tot kennis, met name kennis die direct toepasbaar is in de praktijk. Laat medewerkers daarvoor werken met online kenniscommunities zodat ze gebruik kunnen maken van de wisdom of the crowd. Binnen zo’n kenniscommunity worden medewerkers bovendien empowered om continu bezig te zijn met hun kennisontwikkeling.

Is dat alles? Nee, want een leven lang leren heeft ook te maken met de mindset van mensen en van organisaties. Je moet je bewust worden van het feit dat de innovatiekracht van een organisatie cruciaal is voor de overlevingskansen in een evoluerende markt. En kennis is een grondstof voor innovatie. Continue kennisontwikkeling is dus geen noodzakelijk kwaad dat geld kost, maar een strategische asset voor de toekomst. Daar móet je als organisatie mee aan de slag als je op de lange termijn concurrerend wilt blijven.

Patrick Kieviet is Directeur van icttrainingen.nl

Geef een antwoord

Gerelateerde berichten...

X