Congressen seminars, cursussen en workshops in 2016

Congressen

Hét business intelligence congres 2016
2 februari, ’s-Hertogenbosch

De BI-manager van vandaag de dag wordt vaak geconfronteerd met enerzijds een ‘klassiek’ werkende BI-omgeving en tegelijkertijd diverse uitdagingen die een 360 graden-transformatie vragen van de BI-organisatie naar een moderne BI-omgeving. Business Intelligence managers vinden op het congres antwoorden op deze vraag. Techniek speelt weliswaar een belangrijke rol, maar ook de impact op de organisatie is niet te onderschatten. De omslag van een klassiek intern geörienteerd data-warehouse naar een moderne business intelligence-omgeving is niet altijd eenvoudig.

TUSExpo 2016
2 februari, Den Haag

Tijdens de conferentie belichten vooraanstaande sprekers namens bedrijfsleven, wetenschap en overheid de laatste technologische vindingen, de toepassingen daarvan en de nationale en internationale regelgeving. Op de expositie kunnen bezoekers zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is op het gebied van onbemande systemen.

Internet of Things congres
16 februari, Rotterdam

Door vol in te zetten op het gebruik van ‘operational intelligence’ zijn organisaties beter in staat om efficiënter en effectiever te produceren. Daarmee kunnen allereerst kosten worden bespaard, maar kan ook beter worden ingespeeld op de behoefte van de markt.

Het Internet of Things congres heeft als doel om senior management de ogen te openen rondom de mogelijkheden voor hun organisatie en aan te zetten tot actie.

Congres IT & Information Security
17 februari, Amsterdam

Tijdens dit congres wordt u op de hoogte gebracht van de actuele gevaren en de technische en culturele oplossingen daarvoor. Hierbij kijken we naar de factor mens, de processen en techniek. Onder toeziend oog van de programmacommissie wordt een inhoudelijk sterk congresprogramma samengesteld. Bovendien is er de mogelijkheid om te netwerken met uw vakgenoten.

Software Quality Conference
8 maart, Utrecht

In het tijdperk waar de samenleving afhankelijker dan ooit is van software-oplossingen, zijn kwaliteit en betrouwbaarheid daarvan belangrijker dan ooit. De vertaling van business-doelen in slechte software-oplossingen leidt jaarlijks tot grote kapitaalverliezen, privacy-schendingen en imagoschade.

Naast onderwerpen als plannen, ontwerpen, bouwen en testen van software komen ook implementatie en beheer uitgebreid aan de orde. Implementatie en beheer zijn cruciaal bij het in stand houden van oplossingen en het tevreden houden van klanten en gebruikers.

Servicemanagerdag 2016
17 maart, Utrecht

Er is een keynote van Forrester’s David Cannon, die zijn eigenzinnige kijk op de toekomst van servicemanagement geeft. Ook geeft de onnavolgbare Charles Betz in zijn keynote praktische handvatten om Lean en Agile in het brede ITSM-vakgebied toe te passen. En wat dacht je van Management 3.0 goeroe Jurgen Appelo, internationaal gerenommeerde spreker op het gebied van onder meer Agile, die ons komt inspireren met zijn eigenwijze kijk op het modern managen van IT.

IT & Software Asset Management
22 maart, Hoevelaken

Tijdens dit congres delen we best practices en praktijkcases over de meest optimale aanpak van SAM, maar we maken u ook bewust van de valkuilen. We bieden concrete tips en handvatten die u daags na het congres zelf in de praktijk kunt brengen.

Data Warehousing & Business Intelligence Summit
6 april, Amsterdam

Het congres is van belang voor beslissers en diegenen die direct of indirect betrokken zijn bij de besluitvorming rondom datawarehousing en BI-projecten. Ook is het congres verplichte kost voor personen die inzicht moeten hebben in de huidige mogelijkheden van BI én in de lange-termijn-ontwikkelingen, voor diegenen die betrokken zijn bij het invoeren van analytics en big data en voor personen die verantwoordelijk zijn voor datamanagement, voor het ontwerpen en ontwikkelen van datawarehouses en voor het opzetten van business intelligence omgevingen.

Seminars

Advanced Scheduling
21 januari, Heerenveen

Niet voor ieder productiebedrijf is een hoge investering en een kostbare implementatie weggelegd. U wilt voor een aantrekkelijke prijs de beste productieplanningsoftware die u snel kunt implementeren.

Preactor, wereldmarktleider op het gebied van productieplanning en scheduling software, heeft nu nog meer functionaliteit opgenomen in de instapversie. Functies die u ‘Out of the Box’ kunt implementeren.

Door direct met de gebruikers aan de knoppen te zitten en met uw eigen gegevens de software te voeden, creëert u draagvlak bij de gebruikers.

Microservices Awareness Bootcamp
22 januari, Amersfoort

Organisaties als Netflix, Spotify en Twitter ontwikkelen hun software op basis van microservices en reactive frameworks. De succes-stories van deze bedrijven zorgen ervoor dat deze nieuwe architectuuroplossingen en de daarbij behorende technologieën in hoog tempo geadopteerd worden door de markt. Waarom vragen online businessmodellen en digitale processen om deze nieuwe generatie software? Trivento organiseert Awareness-sessies waarin het belang en de mogelijkheden van microservices aan bod komen.

Security & Privacy in de ICT
4 februari, Ede

Seminar gepresenteerd door C.J. van Dijk van Van Veen Advocaten over juridische aspecten omtrent Security & Privacy. In hoeverre bent u aansprakelijk voor datalekken en cybercriminaliteit?

Big Data
22 maart, Soesterberg

In deze tweedaagse training leert u Big Data beter te doorgronden, zodat u in staat bent de behoeftes van uw klanten goed te analyseren. Hierdoor kunt u uw klanten beter bedienen en effectiever aan hun wensen tegemoet komen. U leert met welke randvoorwaarden u rekening moet houden om met Big Data waarde voor uw organisatie te creëren.

Uitbesteding van infrastructuur bij een datacenter
6 april, Ede

Wanneer kiest een organisatie voor een datacenter om de infrastructuur te beheren? Houd je als bedrijf zelf de controle en hoe werkt dit in de praktijk? Belangrijke vragen die bij u kunnen opkomen wanneer u overweegt om gebruik te maken van co-locatie.

Cursussen en workshops

Data Virtualisatie Bootcamp
14 januari, Amersfoort

Realtime datamanagement op alle denkbare (Big) Data-bronnen binnen en buiten je organisatie? Ontdek hóe tijdens de Data Virtualisatie Bootcamp, die Trivento samen met Red Hat organiseert.

Om je klanten beter van dienst te kunnen zijn, wordt het steeds belangrijker dat we realtime kunnen beschikken over alle relevante databronnen binnen en buiten (cloud) onze organisatie.

Datawarehouse-oplossingen bieden hiervoor slechts een deel van de oplossing, terwijl zaken als realtime reporting, BI, Big Data en de wens tot een 360 graden klantbeeld de thema’s van dit moment zijn.

Training Cyber Security
16 februari, Driebergen

Het gaat er tegenwoordig niet meer om óf uw organisatie gehackt gaat worden, maar hoe u zo snel mogelijk een aanval ontdekt. Het verkorten van de detectieperiode kan ook uw organisatie inhoudelijk en financieel gewin opleveren. Heeft u helder wat u wilt detecteren en welke detectiemethodes mogelijk zijn binnen uw it-omgeving?

Training Data Privacy
15 maart, Soesterberg

Bent u al klaar voor de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy? Naast het zich houden aan de meldplicht datalekken, zijn veel organisaties verplicht om een interne functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

U kunt als FG uw organisatie voor veel ellende behoeden, maar aan de professionele kwaliteiten van de FG worden nogal wat eisen gesteld. U dient te beschikken over juridische deskundigheid, maar ook verstand te hebben van ICT, informatiebeveiliging, governance en compliance. Tevens moet u als crisismanager kunnen handelen.

Na deze praktische training bent u volledig op de hoogte van het wettelijk kader en de te nemen maatregelen, zodat u geen hoge boetes riskeert. En weet u precies wat er van u als FG verwacht wordt.

Data-architectuur & Big Data
7 maart, Utrecht

Een training die u niet mag missen wanneer u te maken heeft met Big Data en data-architectuur. Deze training biedt een volledige behandeling van de onderwerpen op het gebied van data-architectuur en Big Data en is daarmee bij uitstek geschikt voor iedereen die met data of architectuur te maken heeft. De training gaat in op een aantal actuele onderwerpen zoals Master Data Management, SOA en Big Data.

Gerelateerde berichten...