CSBN: grensoverschrijdende aanpak cybersecurity nodig

gezondheidszorg eyetracking

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste bedreigingen voor de digitale veiligheid in Nederland. Internationale conflicten of politieke gevoeligheden hebben daarop een grote invloed. Dat blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat staatssecretaris Dijkhoff naar de Tweede Kamer stuurde.

Belangrijkste conclusie in het CSBN van dit jaar is wel dat de in voorgaande Cybersecuritybeelden gesignaleerde trends dit jaar doorzetten. Het maakt een aanpak waarbij publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken noodzakelijk. Staatssecretaris Dijkhoff laat weten dat hij tijdens het aanstaande EU-voorzitterschap van Nederland hier aandacht voor gaat vragen. Dijkhoff: “Alleen als we samenwerken, kunnen we ons digitale leven beschermen tegen criminaliteit en spionage.”

Doorontwikkeling cybersecurity-aanpak

Tegelijk met het CSBN is de voortgang van het werkprogramma van de Nationale Cyber Security Strategie 2 (NCSS 2) naar de Kamer verzonden. Het NCSS2 uit 2013 heeft als doel de Nederlandse digitale weerbaarheid te verbeteren. Het werkprogramma ligt op hoofdlijnen op schema.

Dijkhoff benadrukt dat de bevindingen uit het CSBN bevestigen dat een nationale en internationale cybersecurity-aanpak noodzakelijk is. Publiek-private samenwerking is hierbij belangrijk. De snelle ontwikkeling van cyberdreigingen in combinatie met een instabiele geopolitieke omgeving, vraagt om voortdurende aandacht. Daarom zal in 2016 een doorontwikkeling van de cybersecurity visie plaatsvinden.

Hierbij worden alle relevante publieke en private partijen betrokken, net als bij de totstandkoming van de NCSS2. Uitgangspunt is dat cybersecurity een balans is tussen vrijheid, veiligheid en economische groei.

Alert Online
Bewustwording over online veiligheid is belangrijk bij digitale veiligheid. Daarom is er ieder jaar de campagne Alert Online: een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Dit jaar vindt Alert Online plaats van 26 oktober tot 6 november 2015.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...