Cybersecuritymonitor 2018: Kleine bedrijven minder vaak slachtoffer cyberaanval

Kleine bedrijven hebben minder vaak te maken met een cyberaanval dan grotere. Van de bedrijven met 2 tot 10 werknemers werd 9 procent in 2016 geconfronteerd met een ICT-incident dat van buitenaf werd veroorzaakt. Dit zegt het CBS in de Cybersecuritymonitor 2018.

Bij bedrijven met 250 of meer werkzame personen kwamen incidenten van buitenaf bij 39 procent voor. Deze incidenten leidde bij de helft van de getroffen bedrijven tot kosten.

Bedrijven met 250 of meer werknemers hadden in 2016 met 23 procent meer last van uitval door cyberaanvallen van buitenaf dan kleine bedrijven. Bij deze laatste kwam dat in 6 procentvan de gevallen voor. Van alle ICT-incidenten kwam uitval door storingen over de hele linie het meeste voor. Maar ook daar hadden grotere bedrijven met 55 procent meer last van dan kleine bedrijven (21 procent).

Dat grotere bedrijven meer last hebben van ICT-incidenten kan samenhangen met het feit dat daar meer mensen met een computer werken. Juist dit vergroot de kans op incidenten. Daarnaast hebben grotere bedrijven ook vaak een complexere ICT-infrastructuur, waarmee meer mis kan gaan.

 

Industrie en ICT

Het aantal ICT-incidenten verschilt per bedrijfstak . Zo geven vooral de kleine bedrijven in de ICT-sector (12 procent) en de industrie (10 procent) vaak aan last te hebben van ICT-incidenten door aanvallen. Kleine bedrijven in de horeca (6 procent) en de gezondheids- en welzijnszorg (5 procent) hadden minder vaak te kampen met cyberaanvallen.

ICT-incidenten kunnen zowel ontstaan door een aanval van buitenaf als door een interne oorzaak. Denk hierbij aan verkeerd geïnstalleerde soft- of hardware of onbedoelde onthulling van gegevens door een medewerker.

Ten opzichte van grotere bedrijven hebben ICT-incidenten bij kleine bedrijven vaker een interne oorzaak. Bij kleine bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen hadden 2 op de 3 ICT-incidenten een interne oorzaak. Bij grotere bedrijven met 250 of meer werkzame personen was dat 2 op de 5.

 

Gezondheidssector

ICT-incidenten bij kleine bedrijven in de gezondheids- en welzijnszorg hadden het vaakst een interne oorzaak (84 procent). Bij de ICT-sector is dit aandeel 60 procent.
Minder dan tien procent bedrijven meldt ICT-incident

Van de bedrijven met een ICT-incident meldt 7 procent dit bij één of meerdere instanties zoals de politie, de Autoriteit Persoonsgegevens, een securityteam of hun bank. De grootste bedrijven melden ICT-incidenten veel vaker (41 procent) dan de kleinste bedrijven (6 procent).

Grote bedrijven melden deze ICT-incidenten het vaakst bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarna worden bij de politie de meeste meldingen gedaan. De kleinste bedrijven melden incidenten het vaakst bij hun bank.

 

Minder veiligheidsmaatregelen

Kleine bedrijven krijgen minder vaak met ICT-incidenten te maken en treffen in vergelijking met grote bedrijven minder veiligheidsmaatregelen. Gedacht moet worden aan het installeren van antivirussoftware, een beleid voor sterke wachtwoorden en authenticatie via een software- of een hardware-token.

Van de kleine bedrijven neemt 60 procent drie of meer van de gevraagde maatregelen, terwijl dit voor de bedrijven met 250 of meer werkzame personen 98 procent is.

Gerelateerde berichten...

X