Detacheren in de lift, maar niet in ICT-branche

banen

Detacheren zit in de lift, maar da geldt niet voor de ICT-branche. Dat meldt de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). De cijfers zijn van het afgelopen kwartaal.

De totale omzet over het tweede kwartaal van dit jaar steeg met 1,4%  ten opzichte van het zelfde kwartaal een jaar eerder. Terwijl het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, verder daalde, nam het aantal zogenaamde ‘bankzitters’ af met ruim 51% tot 3,7%.

Ander beeld

Daarentegen zagen ICT-detacheerders een heel ander beeld. Zij zagen hun omzet in deze periode juist dalen met 5,6 procent. Daarbij komt nog dat de terugloop structureel lijkt te zijn. Zo daalde in het eerste kwartaal dit jaar de omzet in de ict-detachering ook al. Toen was er sprake van een daling van 5,2 procent ten opzichte van datzelfde kwartaal vorig jaar. Als je dat vergelijkt met het vierde kwartaal van 2020 daalde de omzet ook al. Toen was dat 0,7 procent.

Volgens de VvDN zou de omzetkrimp in de ict-sector vooral komen doordat veel medewerkers sinds eind 2020 in vaste dienst kwamen bij opdrachtgevers. Verder is een groeiend aantal gedetacheerden zzp’er geworden. Tegelijkertijd man de werkgelegenheid voor die groep toe. Dat gold zowel voor het laatste kwartaal vorig jaar als het eerste kwartaal van dit jaar. Zelfs de schaarste van de kandidaten groeide verder.

De omzet in het sociale domein en zorg en medisch stegen in vergelijking met een jaar eerder juist sterk. Het gaat respectievelijk om 27% en 213%. Dit heeft vooral te maken met de huidige coronasituatie.

Marktontwikkelingen

De VvDN is over het algemeen positief over de marktontwikkelingen van het afgelopen kwartaal. De omzet over het tweede kwartaal van dit jaar is in vergelijking tot hetzelfde kwartaal een jaar eerder gestegen met 1,4 procent.

De omzet per gedetacheerde is met 6,8 procent gestegen. Het ‘leegloop’-percentage, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, daalde ook verder. Ten opzichte van een jaar daarvoor nam het aantal ‘bankzitters’ met ruim 51 procent af tot 3,7 procent.

In een halfjaar halveerde de ‘leegloop’ en steeg de productiviteit. De omzet per werkende is echter wel deels te verklaren doordat er door de aanhoudende reisbeperkingen minder vakantie wordt opgenomen ten opzichte van vorig jaar. De VvDN verwacht dat het derde kwartaal een daling laten zien omdat er de afgelopen maand wel meer gereisd is.

‘ZZP-opdrachten’ groeien sterk

Over de hele linie groeit het aantal zzp-opdrachten sterk. De omzet van gedetacheerden gecombineerd met het bemiddelen van zzp’ers steeg in het afgelopen kwartaal namelijk weer. Dit keer met 19%. De VvDN gaat daarom in het vervolg deze omzet apart bijhouden.

De stijgingen komen vooral door het feit dat er een stijgende vraag is naar (schaarse) specialisten gecombineerd met meer zzp’ers op de markt. Detacheringsbureaus zitten zo verweven in de arbeidsmarkt dat zzp’ers graag gebruik maken van hun netwerk en bemiddeling.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...