Digitaal procederen in civiel en bestuursrecht mag door

hamer en weegschaal

Digitaal procederen in zowel het civiel- als bestuursrecht mag verder gaan. Dat blijkt uit onderzoek van van Bureau ICT-toetsing (BIT). Daarmee komt het papierloos procederen in de hele rechtspraak een stap dichterbij.

BIT deed tussen januari tot mei dit jaar onderzoek naar het project Digitale Toegankelijkheid (DT) van de rechtspraak. Inmiddels heeft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Rechtspraak de aanbevelingen uit het BIT-advies mag opvolgen. Volgens de minister zijn de benoemde risico´s nu afdoende beperkt. Hij geeft dan ook het reeds bij het prijsakkoord 2020 – 2022 gereserveerde geld voor het project vrij.

Papierloos procederen

Het project DT maakt het de komende jaren mogelijk om in civiele en bestuursrechtelijke procedures papierloos te gaan procederen. Dat betekent bijvoorbeeld digitaal indienen van zaken, de digitale uitwisseling van en inzage in processtukken en het digitaal corresponderen met de Rechtspraak.

Het gaat om circa 900 duizend zaken per jaar. De rechtspraak gaat de digitalisering in afstemming met betrokken partners zoals advocaten de komende jaren stapsgewijs en beheerst invoeren.

BIT-advies

Het BIT heeft de risico’s en slaagkans van het project bekeken. Het bureau hanteert daarbij 13 criteria. Op vier hiervan zijn aanbevelingen gedaan. De Rechtspraak omarmt de aanbevelingen. Op diverse punten is de aanpak inmiddels al bijgesteld.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X