Digitalisering publieke sector nodig voor jong talent

digitalisering

Een meerderheid van besluitvormers bij overheden is van mening dat meer digitalisering nodig is om talent te werven. Dit blijkt uit recent onderzoek van Citrix onder 175 besluitvormers in de Nederlandse publieke sector. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat wordt een forse klus, want volgens de respondenten heeft digitale transformatie nog een lange weg te gaan.

Wervend vermogen

Hoewel 49% zegt een goede start te hebben gemaakt, geeft slechts 15% aan dat hun organisatie vergevorderd is in hun digitale transformatietraject. Dit heeft volgens het onderzoek impact op het wervend vermogen van de organisatie. 57% van de respondenten vindt de werkomstandigheden binnen hun organisatie onvoldoende om (jong) talent aan te trekken. En 65% is van mening dat de huidige werkplek geen optimale werkervaring levert.

Juiste technologie

Een derde (33%) vindt dan ook dat het een prioriteit moet zijn dat medewerkers over de juiste technologie beschikken om hun werk te kunnen doen. Evenzoveel respondenten geven aan dat de focus in digitale transformatie moet liggen op het verbeteren van de samenwerking tussen teams.

Aanpassen

Om meer talent aan te trekken, zou verder moeten worden ingezet op onder meer een nieuwe managementcultuur (29%). Dit, naast flexibel/hybride werken (28%) en een scherpere focus op betekenis- en waardevolle werkzaamheden (28%). Met name hybride wordt gezien als de weg voorwaarts. 87% vindt dat hun organisatie moet blijven inzetten op hybride werken, ook na de pandemie. Maar ook hier zijn verbeteringen nodig. 70% geeft aan dat hun organisatie werknemers op afstand niet zo goed betrokken, gemotiveerd en productief kan houden. En slechts 28% zegt dat hun organisatie over de juiste tools beschikt om hybride werken mogelijk te maken!

H4

De toekomst is tech-duiven

“Organisaties zouden zich meer moeten aanpassen aan de behoeften van jongere generaties om sterke aantrekkingskracht te behouden, anders komen ze niet bij je werken”, zegt René Boender, internationaal bestseller auteur van ‘Gen Z, verlangen naar verandering’. “Technologie is daarbij onmisbaar om aansluiting te vinden. De toekomst is echt tech-driven, omdat anders de verwachte flexibiliteit niet te realiseren is.”

Gerelateerde berichten...

X