Duurzame IT: ondanks voordelen geen prioriteit

duurzame

Organisaties die met een concreet stappenplaninzetten op de implementatie van duurzame IT, zien als direct gevolg hiervan verbeterde ESG-scores, toenemende klanttevredenheid en belastingbesparingen.

Toch weet het gros van de organisaties niet hoe ze duurzame IT-toepassingen kunnen implementeren en de milieu-impact van bedrijfs-IT proactief kunnen aanpakken. Slechts 6% van de bedrijven heeft een hoog niveau van duurzame IT-volwassenheid bereikt. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute. Het draagt de titel “Sustainable IT: Why it’s time for a Green revolution for your organization’s IT”.

CO2-voetafdruk

Hoewel tech-oplossingen kunnen helpen bij het oplossen van milieuproblemen, heeft IT als geheel zelf ook een CO2-voetafdruk. Het rapport onderzocht op welke gebieden de CO2-emissie van bedrijfs-IT het snelst groeien. Daarnaast presenteert de studie een routekaart in drie fasen. Hiermee kunnen organisaties hun duurzame IT-strategieën opbouwen en implementeren.

Organisaties zien duurzame IT echter nog niet als een prioriteit of een instrument in hun bredere duurzaamheidsagenda om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Volgens het rapport is slechts 22% van plan om in de komende drie jaar meer dan een kwart van hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit, door middel van duurzame IT.

Organisaties grotendeels onbewust

Er is een duidelijk verschil in bewustwording ontstaan over de milieu-impact van organisaties in het algemeen. En de impact van bedrijfs-IT specifiek. Wereldwijd is 43% van de respondenten zich bewust van de CO2-voetafdruk van IT. Nederlandse organisaties scoren iets beter. In Nederland is 51% van de respondenten zich bewust van de CO2-voetafdruk van IT in hun eigen organisatie. Maar er valt niettemin ook in ons land nog veel te winnen. Dit, met name in de uitvoering. Slechts 19% van de Nederlandse organisaties kent bijvoorbeeld een CO2-waarde toe aan hun IT. Dit staat tegenover een wereldwijd gemiddelde van 27%.

Voetafdruk tijdens productie

In de banksector en de sector consumentenproducten is het bewustzijn het grootst (respectievelijk 52% en 51%), terwijl dat in de industriële productiesector het kleinst is (28%). Slechts 34% weet dat de productie van mobiele telefoons en laptops een grotere CO2-voetafdruk heeft dan het gebruik van deze apparaten tijdens hun levensduur.

Dit verschil in bewustwording wordt nog verder vergroot door het feit dat duurzame IT momenteel niet dezelfde aandacht en middelen krijgt als andere groene initiatieven. Wat de strategie betreft, heeft de helft van de bedrijven een duurzaamheidsaanpak voor de hele onderneming gedefinieerd. Maar minder dan één op vijf (18%) heeft een allesomvattende duurzame IT-strategie. Met welomschreven doelstellingen en streeftermijnen.

Duurzame IT meten

De meeste organisaties beschikken niet over adequate instrumenten of gedeelde normen om de milieu-impact van IT te meten. Slechts 29% maakt gebruik van koolstofevaluatie-instrumenten. En slechts 34% zegt dat duurzame IT deel uitmaakt van de directie-agenda.

Het gebruik van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) om de vooruitgang op het gebied van IT-duurzaamheid te volgen en te meten is ook niet wijdverbreid. Slechts 23% van de organisaties meet de uitstoot van broeikasgassen. In totaal heeft slechts 1% zijn doelstellingen gehaald. Het bepalen van de koolstofkosten van IT-activiteiten kan organisaties van verschillende afdelingen helpen zich bewust te worden van de impact van hun IT-voetafdruk. Maar slechts 27% van de organisaties heeft deze toepassing gestandaardiseerd.

Gerelateerde berichten...

X