Eerste Kamer akkoord met plaatsing e-mail onder briefgeheim

Het briefgeheim mag worden uitgebreid. E-mail, sms en dergelijke vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid.

De Eerste Kamer stemde deze week unaniem in met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). In april keurde de Tweede Kamer het voorstel al goed.

 

Telegraaf

Dit betekent dat artikel 13 van de Grondwet nu zo wordt aangepast dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt. In het huidige artikel 13 zijn alleen nog telefoon- en telegraaf geheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel staat nu: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’

De algemenere term telecommunicatiegeheim moet voorkomen dat er voor een nieuw medium weer een aparte grondwetswijziging nodig is.

 

Voorgeschiedenis

Alleen na tussenkomst van een rechter (of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen) kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld sms of e-mail.

Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis. Tot tweemaal toe deden voorgaande Kabinetten een poging tot  modernisering van dit Grondwetsartikel. De eerste was in 1997, de tweede in 2004.

Het huidige voorstel is nu in eerste lezing aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal. Daarna begint de tweede ronde. Deze zogenaamde ‘tweede lezing’ volgt na de verkiezingen. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer  behandelen het voorstel dan nogmaals. De Grondwetswijziging heeft dan de steun van een tweederde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen te worden. Nu was dat nog een gewone meerderheid.

 

Gerelateerde berichten...

X