Eerste Noordhollandse Urban Data Center in Schagen van start

datacenter met beheerder Hollands Kroon

Het eerste UDC in de provincie Noord-Holland kwam gisteren in Schagen in bedrijf. Dit is het elfde Urban Data Center (UDC) in Nederland.

In dit Datacenter werken de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden. De kennis van het CBS over data-infrastructuur, verwerking en privacy én de lokale kennis van de gemeente komen er samen. Daardoor kan datagedreven beleid vorm krijgen. Doel is dat overheid, burgers, bedrijven en instellingen meer inzicht krijgen in wat er feitelijk in hun gemeente gebeurt.

 

Onderzoekstraject

Bijzonder in de aanloop naar de vorming van het Research Data Center is dat er al diverse onderzoeken door het CBS zijn gedaan. Daardoor kon de gemeente ervaren wat de meerwaarde van een UDC is. Zo is het jeugdbeleid in Schagen onderzocht en het gebruik van twee gemeentelijke armoederegelingen.

Bovendien is er een rapportage over arbeidsreïntegratie in Schagen en Den Helder gemaakt. Dit is een innovatief onderzoekstraject geweest. Vooraf zijn meetbare doelen voor beleid bepaald. Daarnaast zijn de registraties doorgelicht om te kijken of de beleidsdoelen met behulp van de huidige gegevens te meten zijn. Ook zijn aanbevelingen gedaan om – daar waar nodig – de registratie te verbeteren.

 

Beter onderzoek

Door de krachtenbundeling ontstaat volgens beide partijen meer inzicht in het lokale beleid en de effecten daarvan. Volgens Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van het CBS is de start van een UDC een snelle en eenvoudige manier voor gemeenten om te professionaliseren met datagedreven werken. “Een van de grote krachten van een CBS Urban Data Center is – naast onafhankelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de CBS-data – dat we investeren in de relatie met de gemeenten zodat nieuwe data ontstaan en gedeeld kunnen worden. Als je een gemeente beter kent, kun je de vragen die er zijn scherper krijgen. Dat leidt tot kwalitatief beter onderzoek en dat is voor beide partijen een grote meerwaarde.”

Kansen

Een UDC biedt volgens Tjin-A-Tsoi niet alleen kansen voor overheidsorganisaties, maar ook voor bedrijven. “Overheidsdata stimuleren immers marktpartijen tot innovatie, nieuwe businesskansen en werkgelegenheid. Door samen te werken met het CBS kunnen marktpartijen hun producten en diensten verbreden en verrijken en nieuwe producten leveren.

Volgens de Directeur-Generaal krijgen zij via het netwerk van de regionale datacentra in één keer toegang tot alle aangesloten gemeenten en provincies. “Op die manier kunnen zij hun producten aan een groot aantal potentiële afnemers aanbieden. Daarnaast kunnen marktpartijen in een aantal gevallen samen met het CBS statistisch onderzoek verrichten voor (overheids)opdrachtgevers. Dit kan bijvoorbeeld in een triple helix constructie waar wetenschap, bedrijfsleven en overheid met elkaar tot nieuwe oplossingen voor complexe vraagstukken komen.”

 

Bijsturen

Ook Marjan van Kampen-Nouwen, burgemeester van Schagen, kijkt uit naar de samenwerking en de resultaten. “Ik ga ervan uit dat we met ons Research Data Center geprikkeld worden om bij elk vraagstuk stil te staan bij wat we precies willen bereiken, maar vooral ook hoe we dat gaan meten. Daardoor kunnen we bijsturen. Ik verwacht dat dit zowel voor de organisatie als voor de gemeenteraad en het college ertoe leidt dat we nog betere keuzes kunnen maken, die echt bijdragen aan de behoefte van onze inwoners. Ik kijk uit naar alle nieuwe en verbeterde inzichten die we krijgen door onze gegevens te koppelen aan die van het CBS.”

 

Gerelateerde berichten...