Europese norm in ontwikkeling voor ICT-competenties

ouder persoon met laptop. generatiekloof

Er is een groot tekort aan ICT-expert in de EU en dit tekort neemt de komende jaren alleen maar toe. Ook gaan de ICT-ontwikkelingen zo snel dat het voor ICT-experts essentieel is hun kennis actueel te houden. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende ICT-experts zijn in de EU, is de Europese Commissie verschillende acties gestart.

In 2003 is het e-Competence Framework (e-CF) ontwikkeld. Gezien het belang ervan heeft UNI, het Italiaanse normalisatie-instituut, voorgesteld om Europese normen te maken op dit gebied. NEN zoekt belanghebbenden die hieraan willen meewerken.

Er zijn Europese initiatieven om het imago van ICT-werk te verbeteren en een loopbaan in de ICT aantrekkelijker te maken. Ook worden opleidingen en trainingen opgezet in samenwerking met de ICT-industrie. Bovendien is het van belang om ICT-competenties eenduidig en herkenbaar te omschrijven zodat ze erkend en herkend worden in de gehele EU. Dit moet de mismatches tussen opleidingen, ICT-experts en vacatures voorkomen.

e-Competence Framework
De CEN Workshop on ICT Skills heeft dit jaar de derde versie van het e-Competence Framework (e-CF) gepubliceerd: CWA 16234-1 ‘European e-Competence Framework 3.0. A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors’. In Nederland is de vorige versie (2010) overgenomen als Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR): NPR-CWA 16234-1 ‘Europees e-Competence Framework 2.0 – Deel 1: Een gemeenschappelijk Europees Framework voor ICT-professionals in alle sectoren van de industrie’.
Het e-CF is een neutraal hulpmiddel voor de ICT-sector en het kan als Europees referentiepunt worden gebruikt. Het helpt bij HR-management en -planning in de ICT-sector en bevordert het samenwerken van de belanghebbende partijen.

Europese norm ICT-competenties
In januari jl. was de eerste vergadering van CEN/PC 428 ‘e-Competences and ICT professionalism’ te Milaan. Deze commissie start met het maken van een Europese ‘e-CF’-norm op basis van de laatste versie van CWA 16234-1. Verwacht wordt dat er bij de volgende commissievergadering een eerste tekstvoorstel ligt voor de EN-norm. De commissie heeft ook besloten binnen afzienbare tijd te gaan werken aan een ‘User guide’ en een document over ‘Methodology’.

NEN-normcommissie
Nederlandse partijen die aan CEN/PC 428 willen deelnemen, kunnen dit doen via NEN. NEN richt een normcommissie op waarin die organisaties zitting kunnen nemen die geïnteresseerd zijn in, willen meepraten en beslissen over, of op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van de Europese normen die door CEN/PC 428 worden ontwikkeld. NEN-commissie¬leden bepalen gezamenlijk het standpunt van NEN met betrekking tot het leveren van verbetervoorstellen op normteksten en door te stemmen op de ratificatie van de normen. Indien een Europese norm wordt aangenomen, dan worden alle NEN-normen ingetrokken die hiermee in tegenspraak zijn.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...