maart, 2018

This is a repeating event

14mar1:00 am- 1:00 amAccordis KennissessieAlgemene Verordening Gegevensbescherming: van in werking naar van toepassingOnderwerp: Verordening Gegevensbescherming Soort event: Seminar

Onderwerp

Verordening Gegevensbescherming

Soort event

Seminar

Meer

Evenementdetails

In mei 2016 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Op 25 mei aanstaande, twee jaar later, wordt deze wet van toepassing. Kregen organisaties de afgelopen twee jaar de tijd om zich op de eisen van de AVG voor te bereiden, nu moeten zij kunnen aantonen dat ze aan die eisen voldoen. Wat betekent de AVG voor úw organisatie? We leggen het u graag uit tijdens een van de Accordis Kennissessies AVG: van in werking naar van toepassing. U bent van harte uitgenodigd! 

Op een aantal data in maart organiseert Accordis, in samenwerking met CGI – business consulting, systeemintegratie en IT outsourcing diensten, de Kennissessie AVG: van in werking naar van toepassing.

Deze AVG, voluit Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een aanscherping en uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en trad in mei 2016 al in werking in alle EU-lidstaten. Vanaf 25 mei dit jaar is de AVG van toepassing; vanaf die datum moeten alle organisaties die persoonsgegevens verwerken kunnen aantonen dat ze maatregelen hebben genomen om deze nog beter te beschermen.

Daarmee geldt de verordening voor vrijwel alle organisaties, want het gebruik van iemands e-mailadres geldt al als ‘verwerking persoonsgegevens’, maar zeker voor organisaties die werkzaam zijn in de zorg, waar veel met cliëntinformatie wordt gewerkt. De wet vraagt van organisaties dat ze accountable (verantwoordingsplichtig) en auditable (controleerbaar) zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat de AVG wordt nageleefd. Een van de eisen is dat organisaties met partijen die hun persoonsgegevens verwerken een zogeheten verwerkersovereenkomst afsluiten waarin de aansprakelijkheid is geregeld. Ook is het in sommige gevallen zo dat ze verplicht zijn een functionaris persoonsgegevens aan te stellen, die vanuit een onafhankelijke positie intern toeziet op de naleving en daarover met de Autoriteit Persoonsgegevens contact heeft. Organisaties die zich niet of niet voldoende aan de AVG houden, kunnen voor forse boetes komen te staan.

De AVG vraagt veel, maar het is ook weer niet ingewikkelder dan het is. Op een aantal data in maart vertelt Gert Jan van den Bosch, senior business consultant bij Accordis, u over wat de AVG inhoudt en over het nut en de noodzaak van de strengere eisen. U krijgt informatie waarmee u direct verder kunt. Pragmatisch. Leerzaam. En laagdrempelig.

Tijd

(Woensdag) 1:00 am - 1:00 am

Organisator

Website Event

Informatie
X