Extra 95 miljoen euro voor rechtspraak ook voor digitalisering

rechter met pruik en hamer

De rechtspraak kan de komende jaren op extra investeringen rekenen van het Kabinet. Het geld is nodig om de financiële tekorten weg te werken Hiermee kan de sector zowel de organisatie als de kwaliteit van het werk verbeteren.

Dat schrijft minister Dekker van rechtsbescherming in een brief aan de Eerste en de Tweede Kamer. Minister Dekker: “Onze rechtspraak piept en kraakt. Dat kan zo niet langer. Met deze extra investering kan de sector weer zwarte cijfers schrijven en achterstanden wegwerken.”

Het extra geld dient ervoor om de huidige financiële problemen op te lossen. De problemen zijn onder andere ontstaan omdat de digitalisering is vertraagd. Extra geld is er ook omdat zaken zwaarder zijn geworden. Naast het op orde krijgen van de financiële basis wordt de komende jaren ook verder geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering.

 

Pilots

De rechtspraak voert al pilots en experimenten uit om de rechtspraak maatschappelijk effectiever te maken. Doel is om beter aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben. De komende jaren zullen hierop verdere vorderingen worden gemaakt.

Een andere verbetering zit in de organisatie zelf. Dit is van belang om zaken die landelijk spelen, zoals de digitalisering en het maatschappelijk effectiever maken van de rechtspraak, goed te kunnen regelen. De Raad voor de rechtspraak gaat samen met de gerechtsbesturen zorgen dat belangrijke thema’s veel sneller afgehandeld kunnen worden.

 

Digitaal procederen

Het geld moet ook een ander probleem oplossen. De wet die digitaal procederen verplicht voor de civiele rechter in Gelderland en Midden-Nederland, gaat namelijk 1 oktober in werking. Vanaf dat moment geldt er weer één regime voor alle rechtbanken en hoven in Nederland.

Eigenlijk was het omgekeerde de bedoeling. Verplicht digitaal procederen én vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht zou in heel Nederland gefaseerd in werking treden. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland begonnen daar op 1 september 2017 mee. Door de gewijzigde digitaliseringsplannen wordt dat nu stopgezet. Bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen wel bestaan.

Gerelateerde berichten...

X