Fledderus: semi-overheid aanjager ICT-innovatie mkb

Hoe kunnen innovaties die ICT mogelijk maakt beter en sneller tot stand komen bij het bedrijfsleven in Nederland? Deze vraag stond centraal in de onderzoeksstage die Erik Fledderus het afgelopen half jaar liep bij het ministerie van Economische Zaken. De ‘principal scientist ICT’ van TNO ziet een rol voor de (semi)overheid als aanjager van ICT-innovatie binnen het mkb, zo valt te lezen in zijn conclusies en aanbevelingen.
Als je voorop wilt lopen, moet je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied, stelt de hoogleraar. “En goed weten hoe je die op een slimme manier inzet in je bedrijfsvoering. Dat vergt wel inspanning van bedrijfsleven en overheid”, stelt Fledderus. “En grote financiële investeringen. Vaak blijkt een externe trigger nodig bij ondernemers om ook ICT-innovaties in hun bedrijf te gaan gebruiken. De (semi)overheid kan als grootverbruiker van ICT een rol spelen als aanjager van ICT-innovaties binnen het mkb, bijvoorbeeld door bij aanbestedingen hierop het accent te leggen. Of door tijdelijk ruimere regels op te stellen voor financiering van onderzoek naar innovaties met behulp van ICT.”

Boegbeeld ICT

Fledderus werkt naast zijn onderzoek nauw samen met het team ICT dat in oktober 2014 door het ministerie van EZ is ingesteld. Dit team moet de rol van ICT als centraal thema in de topsectoren versterken. “Ook Agri&Food en Water werken al in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) samen om via ICT vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen. Het team ICT gaat kijken hoe we ook met andere topsectoren zoiets kunnen realiseren.”

 

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X