FME: commissie Borstlap toont lef en leiderschap

jonge werknemer ict digitaal vaardig

De commissie Borstlap toont lef en leiderschap. Dat stelt de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. De organisatie noemt het een gedegen en uitgebreide analyse van de arbeidsmarkt.

FME is vooral positief over het advies dat alle werkenden in staat moeten zijn zichzelf te ontwikkelen en te (blijven) leren. Dit is lijn met wat FME de commissie Borstlap adviseerde.

 

Welvaart

Het opwaarderen van kennis en vaardigheden van de Nederlandse beroepsbevolking is één van de grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit heeft alleen maar positieve effecten voor onze welvaart.

“Door technologie ontstaan nieuwe banen. Die kunnen alleen ingevuld worden met een passend opgeleide beroepsbevolking. De oplossingen van de commissie Borstlap zijn essentiële nieuwe onderdelen van het Nederlandse arbeidsmarktsysteem.” Dat zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

 

Aanpak

Borstlap stelt een individueel ontwikkelbudget en een geïntegreerde aanpak voor kennisveroudering voor. Daar is FME blij mee. Dat is ook het geval met het voorstel voor een zogenoemde ‘loopbaanwinkel’. Die moet een springplank van sociale zekerheid naar nieuw werk vormen.

Dezentjé: “Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden om het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt te vergroten. Er moet structureel geïnvesteerd worden in medewerkers. De deelname aan de arbeidsmarkt moet groter en technologie moet slim worden ingezet”.

De voorstellen van de commissie eisen verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. Het is nu aan alle ‘polderpartijen’ om dit advies binnen een brede maatschappelijke alliantie om te zetten in concrete plannen.

 

Innovatiebeleid

Het Kabinet stelde eind vorig jaar dat er dit jaar nog dubbel zoveel geld beschikbaar komt voor innovatiebeleid. Zowel bedrijven als kennisinstellingen en overheden doen mee. Dat maakte Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gisteren bekend in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat inmiddels naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Gerelateerde berichten...

X