Gebrek IT-professionals obstakel voor digitale transformatie

AI

Ruim driekwart van de managers (78%) vindt een moderne IT-omgeving essentieel om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant. Toch ervaren zij verschillende belemmeringen die een flexibele IT-omgeving in de weg staan. En daarmee een obstakel zijn voor digitale transformatie. Zo geeft een derde (32%) van de managers aan meer IT-kennis nodig te hebben om digitalisering succesvol te maken. En 23 procent erkent dat zijn organisatie te weinig mensen in huis heeft met de juiste IT-kennis.

Innovatie komt niet van de grond

Organisaties staan door een gebrek aan IT-kennis en capaciteit voor verschillende uitdagingen. Zo vindt 28 procent van de managers dat er te veel focus is op de korte termijn; verouderde systemen worden hierdoor niet gemoderniseerd. Het aanpassen van kernsystemen is volgens een vijfde (21%) van de managers problematisch. Dit alles zorgt ervoor dat de innovatie waar de business om vraagt – onder druk van klanten, cliënten of partners – niet goed van de grond komt. Een kwart (23%) van hen ziet dat hun organisatie digitalisering niet hoog op de agenda heeft staan, waardoor er geen urgentie ontstaat.

Afhankelijkheid van IT

Daarnaast wijst 28 procent van de managers op het feit dat medewerkers die dagelijks met systemen werken zelf geen wijzigingen kunnen doorvoeren. Zo blijft de samenwerking tussen business en IT groot. Nu de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt en vooral binnen het IT-domein blijvend een uitdaging vormt, moeten organisaties manieren vinden om de productiviteit van IT-teams structureel te verhogen. De eindgebruiker moet de ruimte krijgen zelf invulling te geven aan IT-oplossingen die nodig zijn.
Daarnaast moeten bedrijven  creatief investeren in het zelf opleiden van nieuwe medewerkers. Die investering in mensen verdien je dubbel en dwars terug.

Over het onderzoek

Dit blijkt uit onderzoek van USoft. Het bedrijf deed onderzoek onder 540 managers in Nederland, bij organisaties met meer dan vijftig medewerkers. Bijna de helft is afkomstig van organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Gerelateerde berichten...