Gebruik mainframe- en midrange-systemen weer gedaald

Nog slechts 16 procent van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers maakt gebruik van mainframes en midrange-systemen. Deze selecte groep organisaties kent een specifieke noodzaak en voorkeur voor rekenkracht van deze zwaardere systemen. Ten opzichte van een jaar geleden, toen lag dit percentage op circa 22 procent, is de gebruikersgroep van dergelijke serversystemen dus weer iets verder ingedikt. Het merendeel van de servers die worden gebruikt door Nederlandse bedrijfsvestigingen is x86-servers. Belangrijkste namen die binnen deze markt naar voren komen zijn IBM, HP en Oracle (middels het overgenomen Sun Microsystems). Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van ruim 5.500 interviews met Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers over het gebruik van serversystemen.

Naast het indikken van het aantal bedrijfsvestigingen dat gebruik maakt van de zwaardere serversystemen lijkt er ook sprake te zijn van een vermindering van het aantal verschillende systemen. Het aandeel van IBM lijkt toe te nemen, waar andere vendoren een stukje terrein in moeten leveren of geheel van de kaart verdwijnen. Een jaar geleden vormden de IBM-systemen ongeveer 64 procent van de high-end servers, nu ligt dat op circa 70 procent van het totaal aantal systemen. Het leeuwendeel van de zwaardere systemen wordt gevormd door de Power Systems van IBM, de HP Integrity/9000-systemen en de Sparc-systemen van Oracle. Minder dan 4 procent van de zware serversystemen is een mainframe. Binnen de aangetroffen mainframes is IBM het meest voorkomend.

Krimpende markt
Een deel van de bedrijfsvestigingen die gebruikmaakt van een mainframe of midrange-systeem draait dit niet lokaal, maar maakt op afstand gebruik van deze servers. De server zal in veel gevallen door een zuster- of moederlocatie worden gehost, al dan niet in het buitenland. Als alleen wordt gekeken naar locaties die gebruikmaken van een mainframe of midrange-systeem en dit ook op de eigen vestiging hebben staan, ontstaat het onderstaande beeld.

Bij minder dan 10 procent van de locaties komt nog een lokaal draaiende high end-server naar voren. De teruglopende lijn is voor alle marktsegmenten zichtbaar. Organisaties waar we in Nederland het meest lokaal draaiende mainframes en midrange-systemen tegenkomen zijn locaties uit het segment national enterprises. Dit zijn bedrijfsvestigingen van commerciële organisaties met 250 tot 2.500 medewerkers in Nederland.

Mainframes en midrange-systemen per branche Mainframes zien we bijna niet meer terugkomen. Een jaar geleden gaf nog circa 2,5 procent van de locaties aan gebruik te maken van een mainframe, nu is dat nog anderhalf procent. De transportsector wordt gekenmerkt door een beperkt aantal locaties met meer dan 50 medewerkers. Binnen deze wat kleinere groep (in absolute aantallen) is het percentage locaties met mainframe-gebruik relatief hoog. Het betreft bijvoorbeeld locaties van KLM, Eurocontrol, UPS en DSV. Daarnaast bestaat er bovengemiddeld mainframe-gebruik in het handelssegment en bij financiële dienstverleners. Het percentage bedrijfsvestigingen binnen de doelgroep waar ook daadwerkelijk lokaal een mainframe staat opgesteld, bedraagt minder dan een half procent.

Het gebruik van midrange-systemen, met daarin hoofdzakelijk de IBM Power-systemen, de HP Integrity-systemen en de Oracle Sparc-systemen, blijft ook terug lopen. Een jaar geleden gebruikte 17 procent van de locaties nog dergelijke systemen. Dat is anno 2014 gedaald met 2 procentpunt naar 15 procent. Ook het percentage met een lokaal draaiend systeem is met 2 procentpunt gedaald, van 11 procent in 2013 naar 9 procent nu.

Ook voor de midrange-systemen zijn er een aantal branches waar het gebruik nog bovengemiddeld hoog ligt. Dat zijn met name overheidsinstellingen, waar 29 procent nog gebruikmaakt van dergelijke systemen en het handelssegment met 28 procent. De complexiteit van het migreren van legacy-systemen binnen deze sectoren zal er voor zorgen dat er voorlopig nog een markt zal blijven voor leveranciers van mainframes en midrange-systemen. Zowel de trend van consolidatie als het verschuiven van applicaties en rekenkracht naar de cloud zal het aantal locaties dat gebruikmaakt van zwaardere systemen verder doen afkalven.

 

 

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...