47 procent van de organisaties heeft geen digitale strategie

digitale strategie

Digitale strategie ontbreekt bij zeker 47 procent van de organisaties. Bij wie dat wel heeft zijn de doelen en aanpak organisatiebreed veelal niet helder. Dat blijkt uit onderzoek.

Het gaat om organisaties met meer dan vijftig medewerkers.  Onderzoeker Bauhaus initieerde het onderzoek. Het werd uitgevoerd door TNS NIPO.

Bij veertig procent van de organisaties met een digitale strategie zijn de doelen en de aanpak om deze te bereiken niet helder voor de gehele organisatie. Achttien procent van alle organisaties geeft aan dat er op dit moment niet gewerkt wordt aan het opstellen van een digitale strategie. 29 procent van alle organisaties geeft aan er op dit moment mee bezig te zijn.

 

Ambitie

De overige 53 procent had al een digitale strategie. Bedrijven uit de industrie- en vervoersector zijn het minst bezig met hun digitale transformatie. “Nederland heeft de ambitie om Europees toonaangevend te worden op het gebied van digitalisering. Op dit moment bezitten we binnen Europa de vierde plek. Er zijn dus nog mooie stappen te maken. De cijfers uit ons onderzoek beamen dit”, aldus Lex Deetman, Business Partner bij Bauhaus.

 

Doelen onduidelijk

De doelen van de digitale strategie verschillen per branche. In de industrie- en vervoersbranche, maar ook bij de overheid, is het digitaliseren van klantprocessen het voornaamste doel. In de dienstverlening vinden bedrijven behoud van de marktpositie en het vergroten van de innovatiekracht het belangrijkst.

Waar er sprake is van een digitale strategie, zijn bij vier op de tien organisaties de doelen evenals de aanpak om deze te bereiken onduidelijk voor de gehele organisatie. Dit kan komen door het feit dat in 57 procent van de gevallen er in 2017 of nog later met een strategie is gestart.

Ook kan het komen door het feit dat in meer dan de helft van de gevallen de digitale strategie slechts onderdeel is van de ondernemingsstrategie. Naar mening van Bauhaus zouden de digitale strategie en de ondernemings strategie één en hetzelfde moeten zijn. In twaalf procent van de gevallen staat de digitale strategie op geheel zichzelf.

“Het is bijzonder dat er anno 2019 nog steeds organisaties zijn zonder digitale strategie. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties die hier niet snel mee starten achterop zullen raken op de markt of zelfs de strijd met concurrentie zullen verliezen. Ook de ambitie van het kabinet om als Nederland dé digitale koploper van Europa te worden loopt op deze manier gevaar”, aldus Deetman.

 

Verantwoordelijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat trage besluitvormingsproces en  gebrek aan kennis de grootste belemmeringen vormen voor het tijdig realiseren van de beoogde strategische digitaliseringsveranderingen. De ICT-afdeling is in 47 procent van alle organisaties met een digitale strategie, verantwoordelijk voor het bewaken en behalen van digitale doelstellingen.

Deetman: “Dit is een opvallend gegeven, omdat digitalisering een verandering is die de gehele organisatie betreft en niet specifiek IT.” Willy Appel, Business Partner bij Bauhaus vult aan: “Ook speelt de “Status-quo bias” een grote rol. Wat ons hier in al die jaren heeft gebracht, zal ons ook verder brengen. Deze vertragende houding is misschien zelfs wel Nederlands grootste uitdaging.”

 

Gerelateerde berichten...

X