Gemeentes Amstelveen en Aalsmeer voldoen aan Webrichtlijnen 2

testen

De gemeentes Amstelveen en Aalsmeer voldoen sinds kort aan de Webrichtlijnen 2. Dat betekent dat hun websites voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan techniek, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. De websites zijn nu volledig toegankelijk voor mensen met een beperking, zoals blinden, doven en laaggeletterden. Amstelveen en Aalsmeer mogen een jaar lang het waarmerk Drempelvrij.nl voeren.

Tot nu toe hebben slechts dertien gemeentes dit waarmerk gekregen. De websites draaien op het contentmanagementsysteem van GX Software. In 2013 vervingen Amstelveen en Aalsmeer hun websites. Een omvangrijk project, waarbij het uitgangspunt was om aan alle gestelde voorwaarden van Webrichtlijnen 2 te voldoen. GX Software heeft geholpen om aan alle technische voorwaarden te voldoen.

Met succes, want zo ondersteunen de digitale formulieren op de sites nu HTML5 en werkt de voorleesfunctie samen met de software die blinden thuis hebben. Ook zijn amstelveen.nl en aalsmeer.nl volledig navigeerbaar via het toetsenbord. Dat is handig voor degenen die vanwege een fysieke beperking niet met de muis kunnen werken (zoals mensen met de ziekte van Parkinson).

Ten slotte zijn de sites ook responsive. Dat is geen vereiste van de Webrichtlijnen, maar was voor de gemeentes Amstelveen en Aalsmeer desalniettemin een belangrijk speerpunt.

Amstelveen en Aalsmeer lopen voorop
Nederland telt 403 gemeenten, waarvan er slechts dertien aan de Webrichtlijnen 2 voldoen. Amstelveen en Aalsmeer horen daarbij. Per 1 januari 2015 worden alle gemeentes hiertoe verplicht. Daarbij geldt het ‘pas-toe-of-leg-uit-principe’: men is verplicht om de standaarden toe te passen (‘pas toe’), maar als dit om goede redenen niet mogelijk is, dan moeten zij dit wel helder kunnen verantwoorden (‘leg uit’).

Over de Webrichtlijnen
De Webrichtlijnen zijn afgeleid van de internationale standaard Web Content Accessibility Guidelines. In het verleden werden de Webrichtlijnen 1 gebruikt, maar deze zijn verouderd en hebben plaatsgemaakt voor Webrichtlijnen 2. Deze tweede versie beoordeelt websites op drie onderdelen: ontwerp (zoals de grootte van het lettertype), techniek (zoals de toegankelijkheid voor mensen met een beperking) en redactie (het beeldmateriaal moet bijvoorbeeld zijn voorzien van een begeleidende tekst).

Geef een antwoord

Gerelateerde berichten...

X