Gfk: Nederlandse interesse voor smart home daalt

Ondanks de stijgende bekendheid in Nederland met het fenomeen smart home, neemt de interesse ervoor af. Er zijn bijvoorbeeld veel zorgen rond security en privacy. Dat blijkt uit een grote steekproef van onderzoeksbureau Gfk.

Van de Nederlandse consumenten heeft iets minder dan twee derde (60%) interesse in Smart Home als concept. Dit is een toename ten opzichte van 2017 (51%). Desondanks neemt de interesse af in vergelijking met vorig jaar.

De meeste interesse gaat uit naar slimme producten als verlichting, energie en beveiliging. Dit is een trend die eveneens waarneembaar is in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk.

 

Momenteel is 49% van de Nederlanders geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd in Smart Home. Dit is een afname ten opzichte van vorig jaar. Toen was de interesse 59%.

Verder blijft 30% neutraal. Dit biedt wellicht alsnog mogelijkheden voor fabrikanten om deze groep te overtuigen. 21% beweert geen interesse te hebben. In 2017 was dat 17%.

 

Barrières

De meest genoemde voordelen van Smart Home-oplossingen blijven gemak (41%) en de mogelijkheid om energie te besparen. Dit ligt echter wel 6% en 5% lager dan vorig jaar.

Daarnaast neemt de interesse voor voordelen zoals je apparaten overal kunnen bedienen (ook buitenshuis) met 9% af ten opzichte van vorig jaar. Wel hoger scooort een verhoogd gevoel van veiligheid. Dit is 2% hoger dan vorig jaar.

De kosten blijven de belangrijkste barrière om Smart Home-oplossingen aan te schaffen (41%). Hoewel dit significant lager is dan vorig jaar, met 51%.

Overige barrières die zijn toegenomen zijn bijvoorbeeld zorgen over het hacken van apparaten en privacy. Beide worden genoemd door meer dan een derde van de consumenten. 20% geeft aan twijfels te hebben of Smart Home-oplossingen wel toegevoegde waarde bieden. Vorig jaar was dit aantal nog 18%.

Volgens Barbara Schouten, technologie-expert bij GfK, zullen fabrikanten en retailers in hun marketing met een duidelijke boodschap moeten komen. “Nederlandse consumenten zullen gerustgesteld moeten worden over zorgen omtrent privacy en hacking. Ze moeten echt overtuigd worden van de toegevoegde waarde van Smart Home producten.”

Gerelateerde berichten...

X