Helft C-level executives: strategische plannen verdwijnen in de la

executives
Bijna de helft van de C-level executives bekent dat strategische businessplannen vrijwel altijd in de la blijven liggen. Een zeer opvallende bekentenis, omdat driekwart (76%) aangeeft dat innovatie binnen hun organisatie de aandacht krijgt die het verdient.
73 Procent is zelfs van mening dat een digitale strategie bijdraagt aan een betere performance in de organisatie. Geen logische verdeling als je bedenkt dat innovaties vaak onderdeel zijn van toekomstgerichte organisatieplannen. Deze cijfers komen naar voren in het onderzoek uitgevoerd door IT partner Telindus onder 153 C-level executives.

Menselijke element

Voor het laten slagen van een digitale strategie heb je een IT-afdeling nodig met een solide basis. Dit is echter nog niet overal het geval. Volgens een kwart gaat het met name al mis bij de reguliere IT-werkzaamheden. Denk daarbij aan upgrades, migraties en koppelingen. Ook is er nog veel winst te behalen in de samenwerking met andere afdelingen (33%) en coaching (26%). Met coaching bedoelen we dat we medewerkers in de organisatie goed moeten uitleggen wat het IT-project behelst, waarvoor het gebeurt en wat je er als gebruiker aan hebt.

Ideaal landschap

Bij een transitie naar een nieuwe digitale strategie is naast het menselijke element, ook een ideaal IT-landschap doorslaggevend. Hoewel het perfecte plaatje nog ver weg lijkt, is 8 procent van de C-level executives zeer positief gestemd. De helft schetst een realistischer beeld. En zegt binnen één tot drie jaar het ideale IT-landschap gerealiseerd te hebben. Slechts 6 procent is pessimistisch gestemd en denkt hier langer dan zeven jaar voor nodig te hebben.

Menselijke fouten

“In relatie tot het achterblijven van verwachtingen als het gaat om innovatie en executie van (digitale) strategieën, wordt de IT-afdeling regelmatig genoemd. De vraag is echter of dit eerlijk is, want het maken van fouten blijkt vooral op het menselijk vlak te liggen. Om je organisatie beter te laten presteren zul je je medewerkers de juiste handvatten moeten bieden, zodat zij geleidelijk kunnen meebewegen met de veranderingen. Belangrijk is wel dat alleen de technologie wordt geïmplementeerd die waarde toevoegt voor de organisatie. Wanneer dit namelijk niet het geval is, is het lastig om innovatie van de grond te krijgen en verdwijnen de businessplannen dus in de la”, aldus Joost van Wieringen, Manager Strategie en Innovatie bij Telindus.
Het volledige onderzoeksrapport, getiteld ‘IT van vandaag staat de business van morgen van weg’ is hier te downloaden. het onderzoek is in opdracht van Telindus uitgevoerd door Markteffect onder 153 C-level executives van omvangrijke organisaties in Nederland.

Gerelateerde berichten...

X