Helft MKB-ondernemers vindt digitalisering kans

digitaal vergaderen digitale handelsmissie

De helft van de MKB-ondernemers vindt digitalisering eerder een kans dan een
bedreiging. Opslag van data (57%) en optimaliseren van interne processen (55%) zijn de grootste redenen voor digitalisering. Dat blijkt uit de nieuwste Flitspeiling digitalisering MKB.

De Flitspeiling vond ook al plaats in maart 2020 ter voorbereiding op de conferentie Nederland Digitaal. Vanwege het uitstel van de conferentie door de coronacrisis en de impact op de digitalisering is de peiling nu herhaald.

Administratie

De helft van de MKB’ers geeft aan dat ze sinds de coronacrisis aanzienlijk meer video calls te houden. 30% van de ondernemers deed dit niet of nauwelijks. Inmiddels past driekwart van de bedrijven digitalisering toe bij de administratie. Hiervan maakt zeker 80% gebruik.

Daar zit dan ook meteen de grootste investering bij het MKB. Wel is het zo dat ten opzichte van maart 2020 men minder van plan is om te investeren in digitalisering van de administratie. Vooral de eenvoudigere administratie geniet het grootste voordeel van de digitalisering. Dit wordt minder vaak genoemd dan in maart 2020.

 

Ondernemers gebruiken digitalisering voornamelijk om data op te slaan en interne
processen te optimaliseren. Zes op de 10 ondernemers en/of hun medewerkers heeft thuisgewerkt tijdens de lockdownfase van de coronacrisis. Ze besteedden vooral aandacht aan de
efficiëntie van werken en de binding met de organisatie.

En dat thuiswerken vindt de helft van de MKB’ers en hun medewerkers positief. En zelfs 1 op de 3
ervaart door de crisis een klein tot groot voordeel om hun onderneming te digitaliseren. Het gaat dan vooral om lagere reiskosten en meer vrijheid.

Veiligheid gegevens

Ondernemers vinden de afhankelijkheid van een systeem en de veiligheid van gegevens de
grootste nadelen van de digitalisering. Deze nadelen werden minder vaak genoemd dan in maart 2020.

Om deze digitalisering te realiseren geven mkb’ers aan dat ze met name kennis en ondersteuning nodig hebben. Hierbij vindt 19% van de ondernemers dat het verstrekken van die kennis een geschikte rol is voor de overheid. Daarentegen vindt 33% hierin geen rol voor de
overheid is weggelegd. Een op de vijf vindt dat verspreiden van kennis over digitalisering deels een rol kan zijn voor de overheid.

Lees ook:
  • Conferentie Nederland Digitaal 8 en 9 februari 2021 in Groningen en online
  • Een glimlach op het gezicht

Gerelateerde berichten...

X