HL7 Nederland: samenwerking in de zorg valt of staat met interoperabiliteit

IT-beheer

HL7 Nederland maakt zich al jaren hard voor een intensiever gebruik van standaarden voor informatie-uitwisseling bij de ontwikkeling van zorgapplicaties. De nieuwste telg in de HL7-standaarden, HL7 FHIR (uitgesproken als ‘fire’), is veel simpeler in het gebruik dan voorgaande versies.

De standaard past beter bij de belevingswereld van softwareontwikkelaars. FHIR houdt rekening met de wens om zorginformatie te vangen in bouwstenen. Maar wat is het precies en wat betekent deze standaard voor ontwikkelaars van applicaties in de zorg?

 

Fast Healthcare Interoperability Resources

FHIR staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources. Het is een vervolg op de eerdere HL7 standaarden en combineert de beste onderdelen daarvan met moderne webstandaarden.

Daardoor kan FHIR eenvoudiger worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van apps op de mobiele telefoon en cloud-oplossingen tot het delen van EPD-data tussen de verschillende professionals in de zorg.

Arnold Bos, Chief Innovation Officer bij ZorgDomein, zit in het bestuur van HL7. Over de noodzaak van een nieuwe, eenvoudiger standaard zegt hij: “Zeker in een land waar geen sprake is van een centraal patiëntendossier, is communicatie tussen de platformen een cruciaal thema. Interoperabiliteit zorgt hiervoor.

 

Eenvoudig hergebruiken

Wanneer een patiënt bijvoorbeeld inzicht wil krijgen in zijn dossier, moeten we in staat zijn om een volledig beeld te creëren op basis van de informatie in de verschillende systemen van de zorgverleners waarmee de patiënt in contact is geweest.

Daarnaast willen we ook dat het voor zorgverleners makkelijker wordt om – met toestemming van de patiënt – de informatie veilig te delen met andere schakels in de keten. Dit alles zonder verlies van betekenis.

Verder willen ontvangers van de gegevens dat ze deze eenvoudig kunnen hergebruiken. Dat kan als de informatie wordt gecommuniceerd conform generieke, (inter)nationaal afgestemde bouwstenen. In het geval van FHIR heten die bouwstenen de FHIR-resources.”

Waar applicatieontwikkelaars bij de voorgaande HL7-standaarden nog een behoorlijk forse investering moesten doen in implementatie, dalen die kosten bij FHIR aanzienlijk.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van maart/april.

 

Gerelateerde berichten...

X