ICT-Arbeidsmarkt: forse stijging tarieven detacheerders

banen

De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het tweede kwartaal van 2022 met maar liefst 20% per werkdag gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het verkooptarief is vergeleken met een jaar eerder gestegen met 6,8%. Het aantal gedetacheerden in dienst is met dubbele cijfers gegroeid naar 19%. Het is in positieve zin ‘alle hens aan dek’ voor de detacheerders om aan de vraag te kunnen voldoen. De stijging van de markt gaat dermate hard dat het aanbieden van ‘vaste contracten’ de groei niet kan bijhouden waardoor het percentage ‘vaste contracten’ gelijk blijft. Dat blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

Kandidatenmarkt

De detacheerders worden wel geconfronteerd met gedetacheerden die steeds meer financiële eisen stellen bij het tekenen van het contract. Personeel moet voor hogere bedragen worden ‘ingekocht’. Gecombineerd met toename van onder andere hogere wervingskosten, komt dit ook terug in de hogere verkooptarieven.

Jongeren die net van de universiteit komen en kiezen voor een traineeship bij een detacheerder vinden vaste dienstverbanden minder relevant. Zij willen zich vooral ontwikkelingen, cursussen volgen, hun kennis vergroten en vinden sfeer en betrokkenheid belangrijk. Veel detacheerders hebben speciale Talent Management Teams ontwikkeld om deze jongeren langer vast te houden.

Impact corona

Uit de cijfers van de VvDN valt op dat corona een flinke wissel heeft getrokken. ‘Corona heeft’ aldus Boevé ‘eigenlijk niets te maken met normale economische patronen. Het zou zomaar weer eens kunnen zijn dat als we straks de winter ingaan er weer een opwaarts effect is waar te nemen in onze omzetcijfers vanwege corona gerelateerde projecten en daaraan gerelateerde uitdagingen. De vraag naar personeel kan dan weer sterk stijgen omdat er weer vaccinatiecampagnes, callcenters en meldpunten moeten worden opgezet.’

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal medewerkers dat beschikbaar is tussen opdrachten, de zogenaamde bankzitters,verder afgenomen van 3,75% naar 3,24%.

Gerelateerde berichten...