ICT-bedrijven verplicht online kinderporno te verwijderen van servers

kinderhand pleegzorg.nl online kinderporno

ICT-bedrijven in Nederland kunnen straks worden verplicht om hun servers op te schonen van online kinderporno. Een onafhankelijke autoriteit gaat erop toezien dat internetbedrijven de norm naleven die ze onderling eerder zelf afspraken.

Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het voorstel ging maandag in consultatie. De snelle groei van kinderpornografisch materiaal op internet is volgens de minister verontrustend en weerzinwekkend. Uit de analyses van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) blijkt het aantal meldingen over kinderporno dat gehost staat op internet in vijf jaar tijd meer dan vertienvoudigde. Het ging van 28.960 in 2014 naar 308.430 in 2019 .

Melding

Na een melding van kinderpornografisch materiaal moeten hosters dit binnen 24 uur van hun servers verwijderen. De meeste bedrijven werken hieraan mee. Maar er zijn hostingbedrijven die niet of onvoldoende tegengaan dat kinderporno via hun servers op internet terecht komt. De Autoriteit Aanpak Online Kinderpornografisch Materiaal kan deze nalatige bedrijven met een bindende aanwijzing of last onder dwangsom dwingen mee te werken. Als zij blijven verzaken, kan de autoriteit uiteindelijk een boete van maximaal 4% van de bedrijfsomzet opleggen.

Sinds 2018 werkt minister Grapperhaus samen met de ICT-sector om online seksueel kindermisbruik te bestrijden. De focus ligt op het schonen van het internet. Hierdoor kunnen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zich meer richten op het opsporen en vervolgen van daders om acute misbruiksituaties te stoppen.

Eind vorig jaar bleek uit een monitoring door de TU Delft dat gemiddeld genomen 84% van de online kinderporno binnen de afgesproken 24-uur weg is. Maar in 16% procent van de gevallen gebeurt dat niet of niet snel genoeg. De TU Delft gaat nu verder meten, zodat het hosten van kinderporno goed in het vizier blijft.

De onafhankelijke Autoriteit is nodig om te zorgen dat ook de nalatige hostingbedrijven in actie komen en hun servers opschonen van online beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. Daarbij kan deze toekomstige toezichthouder ook de Nederlandse hostingbedrijven verplichten om naar vermogen preventieve maatregelen te nemen tegen het verspreiden van nieuw online kinderporno dat binnenkomt op hun servers.

HashCheckService

Om internetbedrijven bij het opschonen van hun servers te helpen, heeft de politie samen met het EOKM de zogenoemde HashCheckService ontwikkeld. Deze is gratis beschikbaar voor de bedrijven. Hiermee kunnen hosters de servers scannen aan de hand van unieke, anonieme codes van bij de politie bekend beeldmateriaal van online kinderporno.

Dankzij deze HashcheckService zijn volgens een meting in september vorig jaar 18,2 miljard afbeeldingen online gecheckt door ICT-bedrijven in Nederland. Dit leverde bijna 7,4 miljoen hits aan kinderporno op,. Ze konden ze daarna effectief en snel verwijderen.

De HashCheckService wordt nu verder doorontwikkeld. Steeds meer bedrijven haken aan op dit systeem. De verwachting is dat opruimen steeds sneller en beter gaat. Vervolgens is het de bedoeling dat webhosters het schoonhouden van hun servers kunnen bijhouden door te blijven checken en nieuwe beelden te verwijderen.

Europees aanpakken

Minister Grapperhaus zal de Nederlandse HashCheckService ook aanbieden aan andere landen in de Europese Unie. Volgens de minister moet worden voorkomen dat het optreden van Nederland tegen het hosten van kinderpornografisch materiaal tot gevolg heeft dat het schadelijke materiaal straks via hostingbedrijven uit andere EU-lidstaten wordt verspreid.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X