Inspecteurs NVWA langer door met verouderde ICT

voedsel groenten NVWA

De inspecteurs van de NWVA moeten nog langer door met verouderde ICT-systemen. Dat komt door het uitblijven van een besluit hoe het verder moet met de vernieuwing van de ICT-ondersteuning bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).  De gang van zaken brengt ook financiële onzekerheden met zich mee. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer.

In april 2019 besloot de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar de NVWA onder valt, de ontwikkeling van een ICT-systeem (INSPECT) voor de NVWA stop te zetten. Dit gebeurde op advies van Bureau ICT-toetsing (BIT). Die stelde dat er geen goede projectbeheersing was en grote kostenoverschrijdingen. Dit maakte tijdige oplevering onmogelijk. Er was een budget van € 95 miljoen geraamd. Slechts in drie bedrijfssectoren (horeca en ambachtelijke productie, tabak en natuur) van alle 23 inspectiedomeinen zetten NVWA-inspecteurs de nieuw ontwikkelde applicatie nu in bij hun handhavingstaken.

 

Controles

De inspectiedienst NVWA heeft een breed werkterrein. Met 2.600 medewerkers controleert de dienst onder meer de veiligheid van voedsel, consumentenproducten, dierenwelzijn en de natuur. De Algemene Rekenkamer stelt dat burgers ervan op aan moeten kunnen dat de NVWA haar werk blijft doen, ook als een vernieuwing in de ICT vertraging oploopt of wordt stopgezet.

De afgelopen jaren ging veel aandacht uit naar het veelomvattende nieuwe ICT-systeem. Bestaande, meer dan 10 jaar oude ICT-systemen zijn beperkt onderhouden. De minister van LNV had al bij het besluit om te stoppen met het nieuwe systeem, de continuïteit van een goede ICT-ondersteuning voor de inspecteurs moeten verzekeren, zo stelt de Rekenkamer. Het inzicht in en benodigde beheer van de bestaande systemen ontbrak op dat moment.

 

Afgeschreven

De Rekenkamer stelt ook dat de boekwaarde van wat rest van INSPECT onzeker is. Toen de ontwikkeling van INSPECT stopte liet de NVWA onderzoek doen naar de toekomstbestendigheid van de ICT-systemen van de dienst. Daaruit blijkt dat ontwikkelde componenten van INSPECT niet worden gebruikt. Als deze verwijderd worden, zoals geadviseerd, is dit een aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering.

De NVWA voerde geen herwaardering van het systeem uit en voldoet dus niet aan de verslaggevingsregels als een bijzondere waardevermindering moet worden doorgevoerd. De Rekenkamer spreekt in het rapport van een onvolkomenheid in de bedrijfsvoering bij de NVWA onder meer vanwege deze onzekerheid over de waardering van dit ICT-systeem.

Gerelateerde berichten...

X