Interoperabiliteit in de zorg: alle neuzen dezelfde kant op

Interoperabiliteit in de zorg staat op het punt van een grote doorbraak. Binnen enkele weken namelijk neemt de Europese Commissie een besluit of het zogeheten ‘meerlagenmodel’ van IHE wordt omarmd door heel Europa.

Interoperabiliteit is meer dan het sec uitwisselen van informatie. Het gaat ook over vragen als: welke informatie, op welk detailniveau en met welke keuzemogelijkheden,  wat is nodig voor de overdracht van medische informatie; hoe verpak je die informatie; hoe houd je elkaar op de hoogte van het zorgproces; welke infrastructuur gebruik je; hoe regel je de beveiliging? Het basisconcept van interoperabiliteit is afspraken maken op meerdere niveaus.

Waar in de Europese Commissie over wordt gestemd, betreft dan ook niet het systeem. Het is eerder een ‘werkversie’ van hoe er naar interoperabiliteit wordt gekeken.

“Het meerlagenmodel gaat over veel meer dan alleen het versturen van een bestandje van de een naar de ander,” aldus Tie Tjee, sinds vorig jaar vendor-chair van IHE Nederland (Integrating the Healthcare Enterprise) een internationaal samenwerkingsverband van gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector.

“In de Handreiking Interoperabiliteit staan alle profielen, eisen en standaarden beschreven. Een voorbeeld van een IHE-profiel is consistent time (CT), oftewel eenheid van tijd. De klokken op medische apparaten wijken altijd iets van elkaar af als ze niet aan dezelfde tijdsstandaard voldoen. Ook de aanpassing aan zomertijd en wintertijd moet goed zijn afgestemd”

Door het gebruik van de tijdstandaard kan worden bijgehouden wie wanneer in een dossier heeft gekeken, een belangrijke controle op de naleving van de privacy-regels. En hoe zit het met de afspraken over safety, security en privacy? Op welke manier dient de toestemming van de patiënt vastgelegd te worden? Of afspraken over implementatie van wet- en regelgeving en normen? De handreiking verwijst in dat geval naar het EGiZ (Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg). Dat is een heldere afspraak die iedere regio navolgt.

Lees het hele verhaal van Ed Lute online of in ICT/Zorg van juni.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...