Interview Natalie Danezi: IT-topper bij Surfsara

De Griekse Natalie Danezi is één van de it-toppers bij Surfsara, het onderdeel van Surf dat het onderzoek en hoger onderwijs computerkracht levert, bijvoorbeeld voor big data toepassingen. Danezi werkt als technisch consultant in de groep van grid- en clouddiensten. Ze ondersteunt vooral onderzoekers van universiteiten en instellingen, zodat zij vanuit hun eigen locaties kunnen samenwerken op grootschalige computersystemen.

Je zit niet op LinkedIn, om privacyredenen?

LinkedIn is er voor je loopbaan en het netwerken, maar beide heb ik niet nodig gehad. In de it-wereld heb je je eigen internationale netwerk. En ik kwam eenvoudig aan de baan die ik wenste, na een opleiding computerwetenschap.

Welke richtingen wilde je opgaan na je studie?

Mijn Engelse universiteit had nauwe banden met de industrie – zoals Airbus – voor het oplossen van praktische problemen. Vooral met algoritmes die ik hielp onderzoeken voor scenario’s voor gedistribueerde computernetwerken. In mijn geval was dat toegepast voor berekening van druk van oliepijpleidingen voor ConnocoPhillips. Ik wilde verder in internationale samenwerking en praktische toepassing van onderzoek in High Performance Computing (HPC) met gedistribueerde systemen voor grootschalige toepassingen. Het liefst nauw verbonden met wetenschap.

 

Dat was specifiek werken voor Surfsara?

Surfsara bood me al deze mogelijkheden. Dit is echt de perfecte plek. De contacten met universiteiten en praktisch gericht onderzoek zijn hier heel intensief. Je bent dagelijks bezig om HPC op een hoger niveau te brengen voor beter wetenschappelijk onderzoek. Bovendien draag ik bij aan de ontwikkeling van computerwetenschap, want Surfsara loopt hierin ook internationaal voorop. Technologie groeit erg snel en Surfsara staat in de voorhoede met technologische innovaties.

Wat heb je hier geleerd in ruim drie jaar?

Nu ik een tijdje in de praktijk werkzaam ben geweest, kan ik beter theoretisch onderzoek doen. Dankzij probleemoplossing is mijn blik veel breder geworden. Op verschillende terreinen tegelijkertijd help ik het hele traject te optimaliseren; met HPC, maar ook met aangesloten clients met verschillende protocollen zoals SRM, WebDav, GridFTP en OCCI protocollen. Ook heb ik bijvoorbeeld leren programmeren in Python dat in wetenschappelijke omgevingen populair is. En de internationale congressen met onderzoekers boeien me enorm.

 

Welke wensen heb je voor de nabije toekomst?

Nog betere HPC-diensten ontwikkelen, vooral door diensten transparant en gebruiksvriendelijk te maken. Er is nog een kloof te overbruggen met gebruikers. Dus meer in de richting van dienstverlening met verbetering van middelen.

 

Waarom zijn er meer mannen dan vrouwen in IT?

Traditie vooral, want de laatste jaren verandert de verhouding snel. De vereiste vaardigheden voor IT komen absoluut niet in hogere mate bij mannen voor dan bij vrouwen. IT-aanleg heeft niets met geslacht te maken, het gaat om de persoonlijke vaardigheden. Altijd is gedacht dat vrouwen beter zijn in humaniora dan in bètavakken. Vrouwen zouden minder analytisch kunnen denken. Dat is niet waar.

 

Dus IT verandert ook niet door de komst van meer vrouwen als er geen verschillen zijn?

Dat wel, want vrouwen brengen weer andere analytische vaardigheden en ervaringen mee. Het veld wordt breder met meer vrouwen, niet als gevolg van verschil in geslacht maar door persoonlijkheden.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van mei.

 

Gerelateerde berichten...