“IT’er houdt van zijn werk”

werk

Twee op de vijf IT-professionals zien hun werk als hobby en geeft aan hier ook privétijd aan te spenderen. Dit cijfer wijkt flink af van ander kantoorpersoneel dat niet werkzaam is in de IT. Daar geeft slechts 22 procent aan werk als hobby te zien. Sterker nog, meer dan de helft van het overige kantoorpersoneel (52%) vindt werken een noodzakelijk kwaad om te kunnen leven. Bij IT-professionals is dat slechts 42 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Devoteam.

IT’ers offeren vrije tijd op

IT-professionals besteden opvallend meer privétijd aan werk (29%) wanneer je dit vergelijkt met collega’s van andere afdelingen (15%). Maar liefst vier op de vijf (79%) geven aan het leuk te vinden om in privétijd technologieën te ontdekken die ook op het werk gebruikt kunnen worden. Drie op de vijf (59%) vinden het ook belangrijk om dit in eigen tijd te doen.

Dit lijkt voornamelijk uit intrinsieke motivatie te komen. Maar liefst 81 procent geeft aan zich niet verplicht te voelen om met werk bezig te zijn in privétijd. Daarnaast ervaren IT’ers dat er ook buiten zakelijke context beroep wordt gedaan op hun kennis. De helft (49%) is tijdens feestjes of op dates wel eens gevraagd om advies gerelateerd aan hun vakgebied.

Vooroordelen over IT’ers

De meerderheid (61%) van de IT-professionals zegt dat er vooroordelen bestaan over mensen die werken in de IT. Opvallend is dat deze overtuiging prominenter is onder de jongere doelgroep. Zo geeft 68 procent van de deelnemers tot 39 jaar aan het hiermee eens te zijn, tegenover 45 procent van de respondenten die 39 jaar of ouder zijn. De vooroordelen zouden te maken kunnen hebben met onbegrip; 62 procent geeft aan zich niet begrepen te voelen wanneer hij over zijn werk vertelt.

Uit het onderzoek blijkt dat IT’ers gepassioneerde medewerkers zijn. Ze zijn bovengemiddeld enthousiast over hun werk, wat veelal voortkomt uit een intrinsieke motivatie om met bepaalde technologieën of software aan de slag te gaan. Het zijn professionals die van hun hobby hun werk gemaakt hebben.

Werkgevers hebben de taak om naar hen om te kijken, wat verder gaat dan hun prestaties op het werk. Fysieke en mentale gezondheid, in combinatie met ontwikkeling, zijn belangrijke aspecten voor het werkgeluk van medewerkers. Door te luisteren naar wat hun wensen en behoeften zijn en hen te ondersteunen met persoonlijke, secundaire arbeidsvoorwaarden, voorzie je in duurzame inzetbaarheid van medewerkers, stellen de onderzoekers.

Gerelateerde berichten...

X