IT’ers vrezen toekomstig personeelstekort

personeelstekort

Het huidige en toekomstige personeelstekort baart IT’ers grote zorgen. Dit, omdat ze zien dat jongere professionals voornamelijk in ‘sexy’ IT willen werken. Dat zijn de sectoren data en AI. IT’ers vrezen een toekomst waarin het op alle vlakken aan experts ontbreekt.

Naast de snelle veranderingen binnen IT en het personeelstekort in het algemeen, verwachten ze dat dit gebrek aan IT-basiskennis de groei van de sector zal belemmeren. Hierdoor zullen organisaties niet goed mee kunnen komen met de ontwikkelingen, wat ze kwetsbaar maakt voor hackers. Deze alarmerende conclusie kan worden getrokken uit een onderzoek dat onder zo’n 400 IT’ers is uitgevoerd door IT-marketingbureau DNA \ LTB.

‘Sexy’IT-specialismes

De voor het onderzoek geïnterviewde IT’ers zien dat jongere IT-professionals meer geïnteresseerd zijn in werken in ‘sexy’ IT-specialismes. Denk aan data en kunstmatige intelligentie. Terwijl men traditionele IT-rollen zoals netwerk- en systeembeheer of cybersecurity over het hoofd ziet. Dit leidt tot een gebrek aan kandidaten voor deze kritieke functies, wat terug te zien is in de vele vacatures die nu al moeilijk vervulbaar zijn. Dat wordt in de toekomst nog nijpender. Dit zorgt er ook voor dat er minder mankracht is voor verouderde systemen. En voor het implementeren van innovaties, wat kan leiden tot een verzwakte cybersecurity.

Multichannelmarketing

Het onderzoek concludeert verder dat ten opzichte van vorig jaar de naamsbekendheid van een IT-partij belangrijker geworden is voor zakelijke beslissers. Ook geven IT’ers aan dat video’s bekijken hun favoriete manier is om informatie tot zich te nemen. Omdat Google een nóg grotere rol speelt in de customer journey van de IT-doelgroep, wordt het belang van multichannelmarketing om IT’ers te bereiken, benadrukt.

Opleiding in strijd tegen personeelstekort

Bedrijven en organisaties zijn enorm afhankelijk van IT- personeel om te functioneren, zeker nu digitalisering steeds meer de norm wordt. Ze zouden onmiddellijk actie moeten ondernemen om het personeelstekort aan te pakken. Door het belang van traditionele IT-rollen te promoten. En meer kansen te bieden voor opleiding en loopbaanontwikkeling op deze gebieden. IT-organisaties moeten investeren in hun employer branding om zich te onderscheiden en de schaarste in technisch personeel te verminderen. Dat is nu in 2023 al cruciaal, en helemaal in de toekomst, blijkt uit het rapport.

Gerelateerde berichten...