Kabinet wil geen beperking op versleuteling data

Het Torentje van het Binnenhof

Het kabinet vindt dat versleuteling van data niet beperkt mag worden. Het besluit staat haaks op de standpunten van een aantal andere Europese regeringen, maar ook op die van de coördinator terrorismebestrijding in de EU.

Het Kabinet bracht het standpunt naar buiten in een brief aan de Tweede Kamer van minister Van der Steur van Justitie en Veiligheid. Bedrijven en instellingen worden dan ook niet verplicht om achterdeurtjes in hun software aan te brengen.

Van der Steur stelt in de brief dat versleuteling van data van groot belang is voor beveiliging van zowel persoonsgegevens als bedrijfsgevoelige informatie. Dit belang gaat boven het probleem dat versleuteling het werk van de inlichtingendiensten moeilijker maakt. Versleuteling is immers ook een belangrijk middel voor cybercriminelen.
De minister is van mening dat encryptie momenteel niet beperkt kan worden zonder de beveiliging van digitale systemen aan te tasten. Hij noemt daarbij met name het idee van een achterdeurtje dat bedrijven en fabrikanten in hun software zouden moeten aanbrengen om overheidsdiensten mogelijkheden te geven om (cyber)criminelen op te sporen. De Britse premier Cameron is juist voorstander van zo’n achterdeurtje.
Ook in de Europese Unie zijn voorstanders van het achterdeurtje te vinden. Gilles de Kerchove, coördinator terrorismebestrijding, stelt bijvoorbeeld dat bedrijven hun encryptiesleutels aan overheden moeten geven om het de inlichtingendiensten makkelijker te maken.

In de brief stelt het Kabinet: “Op dit moment is er geen zicht op mogelijkheden om in algemene zin, bijvoorbeeld via standaarden, encryptie producten te verzwakken zonder daarmee de veiligheid van digitale systemen die van encryptie gebruik maken te compromitteren. Door bijvoorbeeld een technische ingang in een encryptie product te introduceren die het voor opsporingsinstanties mogelijk zou maken versleutelde bestanden in te zien, kunnen digitale systemen kwetsbaar worden voor bijvoorbeeld criminelen, terroristen en buitenlandse inlichtingendiensten. Dit zou onwenselijke gevolgen hebben voor de beveiliging van gecommuniceerde en opgeslagen informatie, en de integriteit van ICT-systemen, die in toenemende mate van belang zijn voor het functioneren van de samenleving. Op dit moment is het niet wenselijk om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.”

 

Gerelateerde berichten...