Kennisgebrek IT-professionals staat groei organisaties in de weg

professionals

Meer dan driekwart (76 procent) van de IT-managers wereldwijd heeft te maken met een gebrek aan IT-vaardigheden in zijn of haar team van professionals. Het gaat om een stijging van 145 procent ten opzichte van 2016. Het aantal bedrijven dat een vaardigheidskloof meldt, is nog altijd aanzienlijk. Toch is er een lichte verbetering te zien met 79 procent in 2019 en 78 procent in 2020.

Dit blijkt uit het jaarlijks uitgebrachte Global Knowledge IT Skills & Salary Report. Het onderzoek gaat in op de vaardigheden, opleiding, ontwikkeling, vergoedingen en baantevredenheid bij IT-professionalsHet onderzoek gaat in op de vaardigheden, opleiding, ontwikkeling, vergoedingen en baantevredenheid bij IT-professionals. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende verklaringen zijn voor deze kloof, onder meer ontoereikende opleidingsbudgetten en verouderde trainingsprogramma’s (40%) en het niet aanbieden van trainingen aan medewerkers wanneer hier wel budget beschikbaar voor is (23%).

Gelukkiger en productiever personeel

Dat is opvallend. Uit de reacties van de respondenten blijkt namelijk dat organisaties gemakkelijker hun doelen bereiken, een gelukkiger personeelsbestand hebben én minder moeite hebben om talent te behouden als medewerkers over voldoende trainingen en certificaten beschikken. Daarnaast laat 64 procent van de IT-managers weten dat gecertificeerde medewerkers zich meer gewaardeerd voelen, een hogere productiviteit en moreel hebben en meer organisatorische doelen behalen. Dit leidt tot een hogere omzetgroei in vergelijking met niet-gecertificeerde teamleden en toont de positieve impact aan van investeringen in training op de bedrijfsresultaten.

Inspelen op veranderende markt

“Door je medewerkers te stimuleren om bepaalde vaardigheden op te doen, zich te verdiepen in nieuwe technologieën en certificaten te behalen, speel je in op toekomstige ontwikkelingen in de IT. Zo behoud je talent binnen je organisatie”, vertelt René Lap, directeur van IT-opleider Global Knowledge. Volgens Lap is het voor werkgevers en werknemers met name belangrijk om mee te bewegen met de veranderende markt. “Wanneer je een certificering wilt behalen, concentreer je dan op een gebied dat in beweging is. Welke certificaten belangrijk zijn verandert continu, maar we zien duidelijk dat IT-professionals met erkende certificeringen op zak meegroeien met de organisatie.”

Gerelateerde berichten...

X