Kort geding Privacy First tegen wet automatische nummerherkenning

Privacy First stapt naar de rechter tegen de op handen zijnde uitbreiding van de wet automatische nummerherkenning. Per 1 januari zou de politie nummerplaten vier weken mogen bewaren.

De privacy-organisatie bereidt een kort geding voor om deze wet buiten werking te laten stellen. Grootschalige schending van privacy is het voornaamste bezwaar.

Privacy First zegt dat er na het geding eventueel nog een bredere bodemprocedure volgt. Volgens de organisatie vormt deze nieuwe wet een massale privacyschending. “Het hoort niet thuis in een vrije democratische rechtsstaat,” zo valt in een reactie te lezen.

De organisatie kwam in het geweer nadat de Kamer vlak voor het Kerstreces liet weten de wet ANPR alsnog op 1 januari 2019  in werking te laten treden.

 

Gewaarschuwd

De privacy-organisatie waarschuwde de laatste jaren al vaker voor de gevolgen van deze wet en noemt het een “draconische Nederlandse wet.”  Hierdoor kan de politie nummerplaten, en dus de reisbewegingen van elke automobilist, zeker vier weken bewaren in een centrale databank.

Deze ‘wet Automatische Nummerplaat Herkenning (Automatic Number Plate Recognition, ANPR)’ werd al eind 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. Een jaar eerder was de Tweede Kamer al akkoord. Nadat Privacy First dreigde met juridische maatregelen, hoorde niemand meer iets over deze wet. Tot nu.

De wet werd door beide Kamers aangenomen omdat zij de politie de bevoegdheid willen geven om tot vier weken na een misdrijf te kunnen kijken wie rond die tijd op de plaats delict rondreed. Dit moet wel altijd de openbare weg zijn.

“Iedere automobilist wordt hierdoor een potentiële verdachte,” stelt Privacy First in een verklaring. “Dit is totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief. Het wetsvoorstel is daarom in strijd met het recht op privacy en daarmee onrechtmatig.”

 

Gerelateerde berichten...

X