Logistiek erkent kracht robotisering onvoldoende

logistiek
Copyright Alessandro Vezzoli for Basketinside © 2019, All rights reserved. Use without permission is illegal

Bijna 40% van de bedrijven actief in de industrie, groothandel, grote detailhandel en transport en logistiek die aangeven dat er ruimte is voor verbetering van hun logistieke processen, ziet in robotisering en Artificiële Intelligentie (AI) toegevoegde waarde. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van CLS iMation.

Vooral de oudere ondervraagden zien minder de toegevoegde waarde van robotisering en AI. Dit, terwijl de leeftijdsgroep tot 40 jaar een groot voorstander is. Snellere acceptatie zou wenselijk zijn. Door het tekort aan personeel in de logistieke sector neemt de werkdruk toe. Robotisering en AI kunnen een belangrijke rol spelen om de efficiency van logistieke processen te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de ondervraagden, in elke leeftijdscategorie, aangeeft onvoldoende kennis van robotisering en AI te hebben. Hier ligt volgens de onderzoekers een belangrijke voorlichtende taak voor de industrie. Naarmate de ondervraagden ouder worden, daalt de acceptatie van robotisering en AI. Belangrijkste redenen om vooralsnog nee te zeggen tegen robotisering en AI zijn: “het blijft mensenwerk” en “het past niet bij onze organisatie”.

Eisen aan robotisering

Als bedrijven overwegen over te gaan tot robotisering is een aantal voorwaarden van belang. Men vindt de veiligheid van de medewerkers die samenwerken met hun automatische ‘collega’s’ het allerbelangrijkste. Daarna zijn service en onderhoud aan de geleverde apparatuur en de flexibiliteit van het systeem van belang. Ook moet het mogelijk zijn de configuratie uit te breiden en dient de apparatuur snel in het logistieke proces te worden geïmplementeerd.

App voor continue monitoring

De vraag of een App, waarmee eenvoudig realtime inzicht is in het complete logistieke proces, waardoor snel kan worden ingegrepen, toegevoegde waarde zou hebben, wordt door bijna de helft van de ondervraagden positief beantwoord. Ook hier speelt de leeftijd van de ondervraagden een rol. Hoe ouder men is, hoe minder men de toegevoegde waarde ervan inziet.

Gerelateerde berichten...

X