Meer regionale samenwerking ICT in onderwijs met KIEN

Deze maand zijn SPON en SWV Passend Onderwijs Dordrecht lid geworden van het regionale ICT-samenwerkingsverband  coöperatie KIEN. Het aantal leden van de Zuidhollandse coöperatie staat nu op 10.

Met de aansluiting van de laatste twee zijn nu alle schoolsectoren vertegenwoordigd. Dit zijn primair-,
speciaal-, praktijk-, voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. En dat is uniek in Nederland.

 

Kennis delen

Alle aangesloten scholen maken gebruik van een gezamenlijke,  ICT-infrastructuur en kopen gezamenlijk ICT-apparatuur in. Verder delen ze kennis en krijgen zonodig (technische) ondersteuning op locatie. Ze maken ook gebruik van een gezamenlijk aangestelde functionaris gegevensbescherming en
privacy.

Dat SPON kiest voor KIEN was niet vanzelfsprekend. Het Griendencollege, dat op 1 januari 2019 met SPON fuseerde, was al lid van KIEN sinds de oprichting in 2013. De nieuwe organisatie keek eerst of de samenwerking met andere schoolorganisaties en diensten die vanuit de coöperatie geleverd worden, aansloten bij de wensen van SPON  ten aanzien van het onderwijs dat SPON biedt. SPON wil uitdagend onderwijs verzorgen met eigentijdse voorzieningen binnen een veilige omgeving.

 

Aanvulling

Daarbij hoort ook het faciliteren van het leren door gebruik te maken van ICT-toepassingen. KIEN is hierop de juiste aanvulling gebleken. En belangrijk is dat de ICT niet uit handen wordt gegeven, maar de leden juist aan het roer zitten.

SWV Passend Onderwijs Dordrecht is de werkorganisatie van de samenwerkingsverbanden passend primair en passend voortgezet onderwijs. Hun ICT werd al verzorgd door KIEN. Door officieel toe te treden als lid, heeft SWV nu een prominente plaats ingenomen binnen de coöperatie. Ze kunnen nu ook meesturen als het om ICT in het onderwijs gaat.

Universiteiten blijken vaker te kiezen voor ICT in eigen beheer.

 

Gerelateerde berichten...

X