Meldingen ICT-schikking Rijksinstanties voortaan ook in Jaarrapportage Bedrijfsvoering

Als het Rijk een ICT-schikking treft moet dit zichtbaarder en duidelijker zijn. De Rijks-cio moet zo snel mogelijk in overleg met de departementen om concrete afspraken te maken. In elk geval komen de schikkingen verplicht in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Dat stelt Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasja Ollongren in een brief. Ze geeft daarmee antwoord op vragen van D66-kamerlid Kees Verhoeven.

 

Schikking

De vragen van Verhoeven kwamen naar aanleiding van een grote schikking van de Sociale Verzekeringsbank SBV met Capgemini in augustus dit jaar. Het feit is gemeld in een Kamerbrief van 21 augustus. Toch werd het haast nergens opgepikt.

Ollongren schrijft dat dit snel moet veranderen. Ze stelt dat ze het eens is met Verhoeven dat er in alle stadia rond Rijks-ict-projecten veel meer transparantie moet zijn. De minister wil daarom dat er zo snel mogelijk rijksbrede afspraken worden gemaakt over hoe en wanneer informatie rond een ict-schiking met de Tweede Kamer en met het grote publiek gedeeld moet worden.

“Ik ben het met u eens dat dit wel wenselijk is en zal de Cio-Rijk verzoeken om hierover afspraken te maken met de departementen,” schrijft Ollongren in haar brief. “Een jaarlijks overzicht van door de departementen gemelde schikkingen met ict-dienstverleners zal tevens voortaan jaarlijks worden meegenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.”

 

20,2 miljoen

Directe aanleiding voor het aanscherpen van de regels is de stille schikking voor een bedrag van 20,2 miljoen euro van ict-dienstverlener Capgemini met de SVB (Sociale Verzekerings Bank).

De ict-dienstverlener legde het bedrag in augustus uiteindelijk op tafel na een langdurig proces rond een hoge schadeclaim van de SVB. Dit omdat Capgemini een complex multi-regelingensysteem voor de dienst zou ontwerpen en implementeren, maar dit uiteindelijk mislukte.

Aanvankelijk verzette Capgemini zich tegen de claim. De schikking zelf was een gevolg van een sommetje, waaruit bleek dat schikken goedkoper was dan blijven procederen. De vordering zelf was een bedrag van ruim 27 miljoen euro.

 

Gerelateerde berichten...

X