MKB duurzaam digitaliseren met een digitaal ecosysteem

retail

Ook in het MKB is een digitaal ecosysteem een must. Met het project DRIVE levert Fontys Hogeschool ICT, samen met en een groep partnerorganisaties en -bedrijven uit Eindhoven, Tilburg en omgeving, daar een bijdrage aan.

Stel je voor; een one-stop-shop ecosysteem met alles dat nodig is om succesvol datagedreven te digitaliseren. Een digital community, waar de deur open staat voor organisaties in retail en horeca.

DRIVE

Het project Duurzaam Regionaal Innovatief & Veerkrachtig Ecosysteem (DRIVE) draait om een revitalisering van het MKB door digitale slagkracht te bieden. Het collectief partners uit onderwijs en bedrijfsleven collectief partners streeft er naar een manier te vinden om innovatie en scholing te ontsluiten voor het MKB. Digitalisering en datagedreven ondernemen kan namelijk kleinere organisaties de nodige veerkracht en flexibiliteit geven om concurrerend te zijn in markten die steeds vaker gedomineerd worden door grote spelers als Amazon of Deliveroo (in retail en horeca).

Mark de Graaf, lector Interaction Design en penvoerder van het project ziet een belangrijke maatschappelijke rol: “De pandemie heeft veel schade gebracht aan het MKB. Je ziet dat ‘unicorns’, zoals die genoemde bedrijven, veel marktaandeel hebben gewonnen. Een belangrijke les van de lockdown is dat lokale ondernemers die zowel fysiek als digitaal aanwezig zijn het meest veerkrachtig zijn.

Digitalisering en datagedreven werken kan het MKB nog wendbaarder en weerbaarder maken. Schaalgrootte is hierbij wel een probleem ten opzichte van de grote internetbedrijven. Een lokale digital community waar op een veilige manier data, kennis en diensten gedeeld kunnen worden is dan een antwoord.

De combinatie van lokale verbondenheid én samenwerking op digitalisering geeft het MKB een sterke positie ten opzichte van de internetreuzen. Een bruisende middenstand betekent belangrijke bedrijvigheid, werkgelegenheid en daarmee kwaliteit van leven voor onze steden. Het MKB vooruithelpen is dus van groot maatschappelijk nut.

Werkend leren

Het onderwijs ontwikkelt zich in een stroomversnelling. Met name in de ICT is het leren nooit voorbij. Fontys Hogeschool ICT ziet al jaren een toename in het onderwijs voor professionals in bijscholing en, extra belangrijk vanwege het tekort, omscholing via het traject Make IT Work.

De snelle technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk om anders te leren; in de praktijk. Schoolverlaters gaan werkend leren, en professionals lerend werken. Het idee van een leven lang ontwikkelen ligt dan ook aan de basis van het ecosysteem dat DRIVE beoogt.

Open source

Stel je voor dat er een ecosysteem bestaat, dat met een digital community techniek en scholing ontsluit. Denk aan plug & play applicaties voor het MKB, makkelijker toegankelijk dankzij open source software en No Code / Low Code platformen en online hubs voor kennisdeling.

Dit alles ondersteund en gedreven door een interactie tussen werkveld en doorlopend onderzoek, wat ontwikkelingen in beweging houdt, waarmee de concurrentiekracht intact blijft. Wat het project als beoogd eindresultaat heeft, is dus een ‘self-sustaining’ ecosysteem wat een duurzamere bedrijfsvoering faciliteert voor het MKB.

Om dit systeem vorm te geven zet het collectief de deur open voor MKB-bedrijven die interesse hebben in duurzame digitalisering. Organisaties uit elke sector zijn welkom.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...