Moeizame communicatie grootste struikelblok bij cybercrisis

Bij een grote cybercrisis in het hoger onderwijs vormt  communicatie de zwakste schakel. Dat blijkt uit de evaluatie van de in de herfst van vorig jaar gehouden oefening met de naam OZON.

Aan de oefening van begin oktober vorig jaar deden zeker vijftig onderwijsinstellingen. Samen waren ze goed voor rond de 1200 deelnemers.

Het zit hem vooral in de communicatie tussen de technische teams en de rest van de organisatie. Die verliep vaak moeizaam door het verschil in taalgebruik.

Dat zelfde gold voor de communicatie van strategisch en tactisch niveau naar het operationele vlak. Kwetsbaarheden zitten ook in de kennis. Soms is specifieke technische kennis teveel afhankelijk van een enkele medewerker.

 

Scenariokaarten

Uit de oefening bleek dat scenariokaarten voor cybercrisis ontbreken bij veel instellingen. In sommige gevallen moeten ze verder worden uitgewerkt. Verder was vaak de rolverdeling in  de crisis vaak onduidelijk. Er waren ook vaak problemen met dubbelrollen die mensen binnen de organisatie hebben.

Hoewel de samenwerking tussen instellingen in 2018 beter op gang kwam dan in 2016, bleef de vraag bestaan of er op strategisch niveau niet een coördinerende partij nodig was geweest.

 

Aanbevelingen

  • Verzamel de best practices voor crisismanagement in het geval van cybercrises
  • Zorg voor genoeg technische kennis en vaardigheden op operationeel niveau om een cybercrisis het hoofd te kunnen bieden
  • Vermijd een single point of failure, door deze kennis bij meerdere mensen te beleggen.
  • Maak afspraken over rolverdeling en kennisdeling binnen de sector tijdens een crisis.

Gerelateerde berichten...

X