NEN: normen voor IT-servicemanagement vertaald

Met het toenemende belang van ICT in de bedrijfsvoering worden ook de eisen die klanten stellen aan de IT-dienstverlening steeds hoger. ISO/IEC 20000 stelt organisaties in staat IT-diensten aan te bieden conform de eisen die aan de dienstverlening zijn gesteld. Ook kunnen afspraken afgestemd en vastgelegd worden voor het uitvoeren van IT-diensten gericht op software en computersystemen. De delen 1, 2 en 3 zijn nu vertaald en beschikbaar in het Nederlands.NEN-ISO/IEC 20000 is relatief snel door het internationale veld van aanbieders van IT-diensten geaccepteerd. Voor deze aanbieders is de norm een onderscheidende en concurrerende factor geworden.

Betreffende normen

  • NEN-ISO/IEC 20000-1 ‘Servicemanagement – Deel 1: Servicemanagementsysteemeisen’ beschrijft het ontwerp, de transitie, levering en verbetering van diensten om te voldoen aan eisen die aan de dienstverlening zijn gesteld.
  • NEN-ISO/IEC 20000-2 ‘Servicemanagement – Deel 2: Richtlijn voor toepassing van servicemanagementsystemen’ geeft voorbeelden en suggesties om organisaties in staat te stellen NEN-ISO/IEC 20000-1 te interpreteren en toe te passen en omvat onder andere verwijzingen naar andere delen van ISO/IEC 20000 en andere relevante normen.
  • NEN-ISO/IEC 20000-3 ‘Servicemanagement – Deel 3: Richtlijn voor het definiëren van het toepassingsgebied en de toepasbaarheid van ISO/IEC 20000-1’ bevat richtlijnen voor het definiëren van het toepassingsgebied, de toepasbaarheid en het aantonen van conformiteit met de in ISO/IEC 20000-1 genoemde eisen.

Normcommissie

Het transparant maken, ordenen van normen en volgen van internationale, Europese en Nederlandse standaardisatie-ontwikkelingen met betrekking tot IT-servicemanagement is een taak van de leden uit de normcommissie (NC) 381040 ‘IT Service Management and IT Governance’.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...