NEN ontwikkelt norm voor veilig mailen in de zorg

veilig mailen @ teken met slot

Een eenvoudig te hanteren norm voor veilig mailen in de hele zorgsector. Dat is waar norminstituut NEN vanaf 10 oktober mee start. Volgend voorjaar moet hij er liggen.

Een groot aantal belanghebbenden en experts  in de sector werkt mee aan de samenstelling van de nieuwe norm. Het is een onderdeel van het project ‘Veilige Mail’ van het Informatieberaad Zorg samen met belanghebbenden en experts uit de zorg aan een normenkader voor veilige e-mail.

Het traject start op 10 oktober met een bijeenkomst. Het traject eindigt met de publicatie van de norm zelf  in het voorjaar van 2019.

Eisen

De nieuwe norm beschrijft in techniek neutrale termen de eisen waaraan e-mail, met daarin patiëntgegevens, zou moeten voldoen om veilig te zijn. Bijvoorbeeld de mate van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van e-mail komen erin aan bod. En ook om gebruiksvriendelijkheid.

Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om te zorgen dat oplossingen voor veilige mail ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden.

Breed gebruik van de norm is volgens NEN van groot belang. Onder de huidige normen voldoet verzending en ontvangen van mail in de sector namelijk niet aan de nieuwe wet AVG, die mei dit jaar inging. Deze wet stelt strengere normen aan waarborgen van privacy en veiligheid van opgeslagen gegevens.

 

AVG/GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan de eisen.

Er is op dit moment geen zekerheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél veilig en in lijn met de AVG kan worden gebruikt. Een veldnorm kan helpen deze helderheid wel te verschaffen.

Gerelateerde berichten...

X