Nieuw meldpunt Fouten in Overheidsregistraties MFO van start

Rijksoverheid logo

Sinds deze week is het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties MFO van start gegaan. Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Het meldpunt is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het kwam tot stand omdat het steeds moeilijker wordt voor bedrijven en burgers om de digitale gegevens die de overheid verzamelt te corrigeren.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit in eerste instantie bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Dan is het MFO te vinden op rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl. Op rvig.nl/mfo staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee online een melding doen.

Het nieuwe MFO:
  • Wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren
  • Helpt wanneer je er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen
  • Helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten
  • Helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen
  • Helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan om te zorgen dat jij niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Het MFO werkt samen met alle betrokken overheidsorganisaties en ondersteunt ook overheidsorganisaties zelf met advies en coördinerende werkzaamheden. Naast de dienst draait nu ook een speciaal platform voor deze organisaties om samen te leren en te verbeteren.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X