NL Digibeter krijgt 165 miljoen extra van Kabinet

Het kabinet trekt EUR 55 miljoen per jaar uit om NL DIGIbeter te ondersteunen. De steun duurt drie jaar. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het bedrag staat vermeld als Investeringspost Digitale Overheid. NL DIGIbeter is een gezamenlijke agenda van alle overheden, publieke en private partners.

De ministerraad stemde in juli op voorstel van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. Er komt onder meer budget voor publiek-private initiatieven. Zo moet het contact tussen burgers, bedrijven en overheden te verbeteren.

 

Persoonlijker

De agenda geeft weer hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Het kabinet kan de kansen van digitalisering benutten en de regie van burgers en ondernemers versterken.

Volgens staatssecretaris Knops is er voldoende ruimte om te innoveren. Een van de instrumenten daarvoor is een innovatiebudget voor bedrijven en studenten om oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te bedenken. Ook krijgen kleine marktpartijen de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten. Bovendien wordt een Mijn Overheid voor Ondernemers (MOvO) gelanceerd.

 

Versterking

Voor de financiering van de agenda is er naast het reguliere begrotingsgeld van de betrokken overheden de Investeringspost Digitale Overheid beschikbaar op de begroting van BZK, zo schrijft Computable.

Een deel van deze post is bedoeld voor de versterking van de GDI, de generieke digitale infrastructuur. De GDI vormt de basis voor de digitale dienstverlening van de rijksoverheid.

Onderdelen zijn onder andere de vernieuwde Berichtenvoorziening van MijnOverheid en de verdere ontwikkeling van het nieuwe authenticatiestelsel eID.

 

Toegankelijker

Om de dienstverlening daadwerkelijk toegankelijker te maken, worden digitaal mindervaardigen betrokken bij de ontwikkeling en het testen van de dienstverlening. Het kabinet wil lokale initiatieven ondersteunen die mensen helpen om digitaal wegwijs te worden en de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken.

 

Gerelateerde berichten...

X