Nog steeds last van gendervooroordelen in techsector

Nederlandse vrouwen in de tech-sector hebben al tijdens de sollicitatieprocedure last van gendervooroordelen. Het is nog steeds een barrière om de tech-sector te betreden. Dat blijkt uit onderzoek.

De branche heeft al wel de nodige inspanningen  verricht om het aantal vrouwen en minderheden in de tech-industrie te vergroten. Ondanks dat toont het onderzoek aan dat vrouwen  ervan weerhouden kunnen worden om überhaupt te solliciteren. Vooral vrouwelijke bachelor-studenten met een interesse in een tech-carrière lijken er last van te hebben.

 

Het recruitment-proces duwt vrouwen weg

Aan vrouwen in tech werd gevraagd wat zij vinden van de manier waarop technologiebedrijven het recruitmentproces behandelen. De vrouwen gaven aan dat de sector de veelzijdigheid van de functies en de carrièrekansen vaak onjuist beschrijft. Zo worden dus de verkeerde mensen geworven.

Zo denken veel respondenten dat er in vacatureteksten gebruik wordt gemaakt van ‘mannelijk gecodeerde’ woorden. Denk aan woorden als “leidend” of “dominant”. Dit brengt het risico met zich mee dat vrouwen zich niet aangesproken voelen.

Daarnaast zorgen functieomschrijvingen ervoor dat vrouwen ervan afzien te solliciteren naar niet-technische functies binnen de tech-sector. Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (51%) zegt dat dergelijke beschrijvingen niet met vrouwen als doelgroep opgesteld zijn.

 

Niet-technische functies

Het onderzoek toont bovendien aan dat bijna de helft van de Nederlandse, vrouwelijke tech-professionals en studenten (47%) van mening is dat technologiebedrijven de neiging hebben om vooral te communiceren over functies in tech die te maken hebben met programmeren, productontwerp, data-analyse en engineering. Dit gaat ten koste van niet-technische functies die even interessant kunnen zijn.

Dit wordt ondersteund door het feit dat meer dan twee derde van de Nederlandse vrouwen in tech en Nederlandse vrouwelijke studenten die geïnteresseerd zijn in een carrière in de sector (67%) zeggen dat ze nog steeds denken dat ze technische vaardigheden of een diploma in technologie of informatica nodig hebben om een baan in de sector te krijgen. Dit ongeacht of het om een technische of niet-technische functie gaat op een afdeling zoals Personeelszaken, Financiën, Juridische Zaken of Marketing.

Wereldwijd vindt de helft van de vrouwen (50%) werkzaam in de tech-sector dat hun carrièrekansen niet vanaf het begin aan ze duidelijk zijn gemaakt. Dit is nog een factor die hen ervan weerhoudt de sector te betreden.

Aangezien het voor een groot deel vrouwelijke bachelor studenten zijn die deze mening delen (59% wereldwijd) moet de technologiesector beter communiceren over carrièreperspectieven voor jonge vrouwen, nog voordat ze de industrie willen gaan betreden.

 

Eenmaal aangenomen

Eenmaal aangenomen worden mannen en vrouwen geconfronteerd met verschillende ervaringen op het gebied van loopbaanontwikkeling en leiderschap. Wanneer aan de respondenten gevraagd wordt naar hun carrièremogelijkheden, geeft meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (54%) aan dat ze het gevoel hebben dat ze aan elke functie-eis van een vacature moeten voldoen. Dit terwijl mannen eerder promotie krijgen op basis van hun toekomstige potentieel.

Een even groot aantal (54%) vindt dat de houding en het gedrag dat bij mannelijke collega’s als positief ervaren wordt, bij vrouwen als negatief wordt gezien. Bijna de helft (49%) van de Nederlandse vrouwen vindt dat ze onvoldoende kansen krijgen voor loopbaanontwikkeling of leidinggevende functies.

 

Gerelateerde berichten...

X