Ollongren onderzoekt eventueel hergebruik van smartphones overheid

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat zorgen dat oude smartphones van de overheid een tweede leven kunnen krijgen. Een van de voorwaarden voor hergebruik is dat ze zorgvuldig worden opgeschoond. Er mogen geen gegevens meer achterblijven. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief komt naar aanleiding van een motie van het PvdA- Tweede Kamerlid Çegerek. Andere elektronische apparaten van de Rijksoverheid worden al wel ge-recycled. Denk aan laptops en computers, maar dus ook tablets en smartphones. Ze worden niet alleen doorverkocht maar ook ter beschikking gesteld aan ‘sociale groepen’.

Het Domeinen Roerende Zaken (DRZ) regelt dergelijke zaken. De dienst had tot de zomer een aantal pilots lopen. De evaluaties daarvan zijn in november dit jaar klaar. Daarna volgt er een besluit.

 

Reseller

DRZ heeft sinds december 2017 zo’n 17.000 laptops, desktops en server hardware verwerkt. Hiervan zijn circa 6.000 apparaten verkocht voor hergebruik aan een derde partij (reseller). Deze partij werkt onder andere samen met Stichting Leergeld, die zich inzet voor het beschikbaar stellen van laptops aan kinderen van ouders met beperkte financiële middelen. Het gaat om kinderen tussen 6 en 18 jaar. Ze krijgen de apparatuur om huiswerk te maken.

De overige datadragers konden om verschillende redenen niet ingezet worden voor hergebruik. Deze apparaten waren ofwel  te veel beschadigd, een hoge veiligheidsclassificatie hadden of een te oude processor hadden. Deze worden alsnog vernietigd via de shredder.

Het granulaat dat overblijft wordt aan WEEELABEX gecertificeerde bedrijven verkocht om weer te worden verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten (recycling). De norm ‘Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence’ (WEEELABEX) stelt eisen aan het gehele verwerkingsproces.

Het doel is om met zorg voor het milieu zoveel mogelijk grondstoffen te herwinnen. WEEELABEX-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om al het e-waste dat zij verwerken te registreren bij het Nationaal (W)EEE Register. Hierdoor kunnen alle verwerkte volumes aan de overheid worden verantwoord.

 

AIVD

Volgens Oollongren zijn er voor mobiele telefoons en tablets geen door de AIVD geschikt bevonden schoningssoftware beschikbaar. Hierdoor blijft er een risico op het achterblijven van informatie op de apparaten aanwezig.

De minister onderzoekt nu of er rijksbrede afspraken gemaakt kunnen worden welke mobiele telefoons en tablets van welke medewerkers wel voor een tweede leven aangeboden kunnen worden.

Tot het zover is worden de mobiele telefoons en tablets die voor hergebruik in aanmerking komen niet vernietigd maar opgeslagen door DRZ.

 

Gerelateerde berichten...

X