Onderzoek: grotere belangstelling meiden en jongeren voor technisch beroep

Meiden en jongeren hebben een groeiende belangstelling voor een technisch beroep. Uit onderzoek blijkt dat 52 procent graag een baan in de technische sector zou willen. In 2011 was dit nog nog 36 procent.

De interesse voor een technisch beroep onder meiden groeit ook. 38 procent procent heeft er nu interesse in. In 2011 was dit vijftien procent. Daardoor vindt een groeiende groep meiden zichzelf als ‘technisch’. Dit is gegroeid naar 36 procent, terwijl dat in 2011 nog 28 procent was.

 

Ambities

Het onderzoek ‘Bèta&TechMentality’ van Motivaction vond plaats onder ongeveer 1.500 jongeren tussen negen en zeventien jaar. Opdrachtgever is Platform Talent voor Technologie.

Naast de grotere ambities voor technische beroepen zien de onderzoekers dat jongeren meer vertrouwen hebben in de vooruitgang van de technologie. Ruim driekwart van de jongeren is van mening dat ‘tech’ steeds belangrijker wordt.

Saillant is wel dat de jongeren nog niet vaker kiezen voor technische vakken op school. Daarbij zegt een kwart van de onderzochte jongeren bang te zijn dat ze niet slim genoeg zijn voor het succesvol volgen van dergelijke vakken. Het gaat om twintig procent van de jongens en 28 procent van de meisjes.

Verder hebben jongeren vaak niet zo helder op het netvlies wat ze later kunnen gaan doen met een technisch of exact vakkenpakket. 44 procent zegt dat ze voor deze vakken gaan kiezen als ze beter weten wat het perspectief is

 

Vijf bètatypes

Het Bèta&TechMentality-model is de langverwachte update van het succesvolle BètaMentality uit 2010. Jongeren zijn volgens de onderzoekers intussen anders naar techniek gaan kijken.

De onderzoekers onderscheiden vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld: Ontdekkers, Creatieve Makers, Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners. Elk van de segmenten biedt specifieke haakjes hoe deze jonge doelgroep tijdens hun schoolcarrière geïnteresseerd kan worden en blijven in techniek. Voor elk bètatype is een persona ontwikkeld.

De Vernieuwer

Vernieuwers zijn jongeren die het leuk vinden om met technologie bezig te zijn. Ze vinden dat ze er goed in zijn en kunnen het aan. Vernieuwers hebben positieve associaties bij technologie. Ze zien techniek dan ook als een richting waar je veel kanten mee op kunt.

Daarom kiest deze groep al vaker voor een technische richting in het onderwijs. Hun beeld van technologie is high-tech: een cleane omgeving met volop carrièremogelijkheden.

De Maatschappelijke Toepasser

Maatschappelijke Toepassers hebben nu nog niet zo veel met techniek. Ze associëren techniek vaker met complexiteit (techniek is moeilijk of ingewikkeld) en met onaantrekkelijkheid (saai, niet cool en vieze handen).

Maatschappelijke Toepassers kiezen nu vaker voor een profiel of sector in de richting van de zorg, cultuur of economie. Voor een deel van hen past een technische richting eigenlijk goed, omdat techniek een belangrijke rol speelt in hun interessegebied.

De Doener

Doeners zijn in de eerste plaats praktisch ingesteld. Ze willen het liefst met hun handen werken en zo min mogelijk theoretisch gedoe, waarvan onduidelijk is waar dat voor dient. Hun praktische mindset is nu nog niet gekoppeld aan techniek.

Hun beeld van techniek is dat het ouderwets is. Ze denken bijvoorbeeld minder vaak aan modern en vooruitgang dan andere groepen. Ze vinden vooral dat ze in het onderwijs, zoals dat nu gegeven wordt, te weinig zelf aan de slag kunnen gaan met techniek. De ervaringen met maken en proefjes zijn voor deze groep de ingang om te zien dat techniek leuk kan zijn, maar ook om zelfvertrouwen te ontwikkelen.

De Verkenner

Verkenners zijn nog zoekende naar een richting die bij ze past. Dat zou iets met techniek kunnen zijn, maar ook iets heel anders, bijvoorbeeld iets in de zorg of iets economisch. Ze staan neutraler tegenover techniek en hun beeld ligt minder vast.

Zo hebben ze minder spontane associaties met techniek. Of ze techniek aankunnen weten ze nog niet en ze hebben nog geen zicht op hun eigen technische talent. Daarom kan de keuze voor een technische richting nu afschrikken.

De Creatieve Maker

Voor Creatieve Makers is zelf bezig zijn met techniek iets dat ze graag doen. Oftewel: jongeren met een sterke intrinsieke motivatie. Omdat techniek op zich al een hobby is, is het minder belangrijk wat je daar precies mee bereikt. Ze zijn positief over techniek en hebben hier een brede blik op.

Uitdaging is voor deze groep iets positiefs. Ze vinden dat ze technische vakken aankunnen. En als ze iets niet snappen is dat geen probleem. Techniek is voor deze groep iets dat je kunt leren.

 

Gerelateerde berichten...

X