Ook mobieltjesverbod op basisscholen en speciaal onderwijs

chinees kind maakt een tekening aan tafel. Chinese jongeren mobieltjesverbod

Vanaf volgend schooljaar komt er ook een mobieltjesverbod op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. Het verbod geldt volgens het ministerie van Onderwijs niet alleen voor mobieltjes, maar ook voor tablets en smartwatches.

Vanaf 1 januari dit jaar komt er al een mobieltjesverbod op middelbare scholen. Sommige scholen zijn er sinds de start van dit schooljaar al mee begonnen.

Volgens het ministerie leiden mobieltjes af en zorgen voor slechtere prestaties bij leerlingen. De afspraken kwamen tot stand met de e PO-Raad, LBVSO, Sectorraad GO, AVS, Siméa, VIVIS en Stem van de vso-leerling en minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs).

Nee, tenzij

De nieuwe afspraak is dat alleen als de mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les de klas in mogen. Dat geld bijvoorbeeld in een les over mediawijsheid. En als leerlingen ervan afhankelijk zijn, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking.

Minister Paul: “Veel kinderen hebben al op jonge leeftijd een mobieltje. Daarom ben ik blij dat we nu voor alle scholen hebben afgesproken dat mobieltjes in principe niet meer zijn toegestaan in de klas. Zo beschermen we de leerlingen, waarbij het mogelijk blijft om een mobieltje te gebruiken als dat écht nodig is. Geen mobieltje meer in de klas biedt duidelijkheid voor iedereen. We hebben in het voortgezet onderwijs gemerkt dat het snel went en rust geeft aan leerlingen en leraren.”

Speciaal onderwijs

In het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs kunnen deze afspraken betekenen dat het mobieltje vaker dan op andere scholen toch de klas in komt. De minister erkent dat het belangrijk is dat deze scholen met hun medewerkers, ouders en leerlingen goede afspraken maken.

De komende tijd gaan alle scholen met leraren, leerlingen en ouders bespreken hoe het weren van mobieltjes uit de klas er precies uit gaat zien. De afspraken gaan vervolgens in het nieuwe schooljaar (2024-2025) officieel in.

Op een later moment vindt een evaluatie plaats of de gemaakte afspraken het gewenste effect hebben. Lukt het mobieltjesverbod niet met onderlinge afspraken, dan overweegt het ministerie een wettelijk verbod.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...