Opstelten start integriteitsonderzoek ambtenaren

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie start een integriteitsonderzoek onder ambtenaren. Dat meldde hij dinsdag (27 januari). Aanleiding is de publiciteit rond ICT-diensverlener Ordina. Het bedrijf wordt door het programma Zembla beschuldigd dat het korpschefs van politie, een officier van justitie en tal van andere topambtenaren van diverse ministeries gefêteerd heeft om opdrachten binnen te halen. Dit speelde voornamelijk tussen 2005 en 2010.

‘Iedere medewerker van Veiligheid en Justitie moet terughoudend omgaan met uitnodigingen van externe partijen’, aldus minister Opstelten. Niet-integer gedrag tolereert de minister in geen geval. Opstelten zegt elk signaal serieus te nemen en tot de bodem uit te zoeken. “Er mag geen enkele twijfel zijn dat de regels rond integriteit moeten worden nageleefd,” aldus de minister.

In het onderzoek worden alle feiten verzameld en beoordeeld. Waar nodig worden personele maatregelen genomen. Als sprake is van mogelijk gepleegde strafbare feiten, wordt aangifte gedaan. Eventueel volgt strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet op dit moment al onderzoek naar eventuele schendingen van het mededingingsrecht. Nieuwe informatie uit het onderzoek van Opstelten wordt zo nodig aan de ACM overgedragen.

Ordina reageerde gisteren zelf ook op de berichtgeving van Zembla. “De case, waarin een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid is gevonden, betreft  een raamovereenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) uit 2009,” zo stelt Ordina in een verklaring. “Na voorlopige gunning van de aanbesteding aan Ordina lijkt een van onze medewerkers verzocht te hebben om de  prijsstelling van de offerte aan te passen. Vervolgens lijkt die prijsstelling bij de offerte inderdaad te  zijn gewijzigd. Op die basis is de raamovereenkomst uiteindelijk gesloten. Wij hebben over dit geval inmiddels contact opgenomen met het OM in haar hoedanigheid van opdrachtgever.”

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X