Ordina: voorzichtige plus in derde kwartaal

Ordina noteert een voorzichtige plus in het derde kwartaal van 2014. De omzet daalde van 4,9% naar EUR 88,2 miljoen. In het derde kwartaal vorig jaar was dat nog EUR 92,8 miljoen. Gecorrigeerd voor de afbouw van OCP (Ordina Consulting Public)  is de omzet echter nagenoeg stabiel. De recurring EBITDA steeg ook, naar EUR 13,6 miljoen, na correctie voor afvloeiingen en externe kosten in verband met het interne onderzoek naar onregelmatigheden bij aanbestedingen (Q1-Q3 2014: EUR 0,6 miljoen). Ordina meldt erbij dat ze geen uitspraak doet over eventuele financiële gevolgen van deze kwestie. Het bedrijf spreekt dan ook geen verwachting uit voor de komende periode.

De omzet in de overheidsmarkt was in het derde kwartaal stabiel met EUR 34,5 miljoen (Q3 2013: EUR 34,6 miljoen), ondanks de afbouw van de OCP activiteiten. De omzet in het marktsegment financiële dienstverlening daalde 3,4% naar EUR 25,1 miljoen (Q3 2013: EUR 26,0 miljoen) door verminderde vraag bij een beperkt aantal klanten. In het marktsegment industrie daalde de omzet 11,1% naar EUR 23,4 miljoen (Q3 2013: EUR 26,4 miljoen), gedeeltelijk gedreven doordat een aantal grote projecten eind 2013 is afgelopen. De groei bij een aantal nieuwe en bestaande klanten vangt de omzetdaling nog onvoldoende op. De omzet voor zorg daalde 11,4% naar EUR 5,1 miljoen (Q3 2013: EUR 5,8 miljoen) door aflopende projecten. Gewonnen nieuwe projecten bevinden zich nog in de opstartfase.

In het verslag van het derde kwartaal wordt uitgebreid stilgestaan bij de beschuldigingen aan het adres van het bedrijf rond de aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten. Het bedrijf meldt dat de VEB en een aantal aandeelhouders, zowel grote als kleine vragen hebben gesteld over de gang van zaken. Daarnaast heeft één kleine particuliere aandeelhouder om compensatie gevraagd voor de verliezen door de koersreactie die volgde op de Zembla-uitzending.

Om tegemoet te komen aan de vragen van de stakeholders gaat het bedrijf tegelijk met het presenteren van de onderzoeksresultaten ook een overzicht geven van alle relevante feiten die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan.  Ordina zal na afronding van het interne onderzoek publiek verslag doen van de relevante bevindingen aan alle stakeholders. Het  interne onderzoek zal in het vierde kwartaal van 2014, of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 afgerond zijn, zo is de verwachting.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...